Yêu người không yêu mình thì cảm giác ra sao?

  1. Tâm lý học

  2. Giới tính

  3. Tình yêu

Từ khóa: 

tâm lý học

,

giới tính

,

tình yêu

Hmm, để mình kể bạn nghe dưới góc nhìn người không yêu mình vẫn trong mối quan hệ với mình nhé. Vì trước khi quen mình thì người yêu mình đã quen một bạn nữ khác chừng 1 năm. Người chủ động kể ra là anh chứ cũng không phải là mình gợi chuyện, thực ra mối quan hệ đó là do bạn nữ kia có tình cảm, còn anh thì muốn quên đi người mình từng theo đuổi tới 3 năm nên đã vội nhận lời. Tuy nhiên sau 1 năm, anh thấy tình cảm với bạn ấy cũng không có gì tiến triển, cảm thấy mình làm như vậy chỉ đang tự lừa dối bản thân mình nên chia tay. Đến giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy có lỗi với bạn ấy.

Còn dưới góc độ của mình, nếu mình là bạn nữ đó thì mình cũng phần nào nhận ra rồi, chỉ là mình cũng tự lừa mình dối người, cố gắng níu kéo mối quan hệ này chỉ mong có một ngày người kia sẽ thực sự quay về phía mình. Rõ ràng là hy sinh vô ích mà. Vậy nên, nếu có thể thì mọi người đừng nên cố chấp, vì tình cảm vội vã hay tạm bợ đều khó mà thành lắm. 

Trả lời

Hmm, để mình kể bạn nghe dưới góc nhìn người không yêu mình vẫn trong mối quan hệ với mình nhé. Vì trước khi quen mình thì người yêu mình đã quen một bạn nữ khác chừng 1 năm. Người chủ động kể ra là anh chứ cũng không phải là mình gợi chuyện, thực ra mối quan hệ đó là do bạn nữ kia có tình cảm, còn anh thì muốn quên đi người mình từng theo đuổi tới 3 năm nên đã vội nhận lời. Tuy nhiên sau 1 năm, anh thấy tình cảm với bạn ấy cũng không có gì tiến triển, cảm thấy mình làm như vậy chỉ đang tự lừa dối bản thân mình nên chia tay. Đến giờ nghĩ lại anh vẫn cảm thấy có lỗi với bạn ấy.

Còn dưới góc độ của mình, nếu mình là bạn nữ đó thì mình cũng phần nào nhận ra rồi, chỉ là mình cũng tự lừa mình dối người, cố gắng níu kéo mối quan hệ này chỉ mong có một ngày người kia sẽ thực sự quay về phía mình. Rõ ràng là hy sinh vô ích mà. Vậy nên, nếu có thể thì mọi người đừng nên cố chấp, vì tình cảm vội vã hay tạm bợ đều khó mà thành lắm.