Cho và giúp?

  1. Tâm sự cuộc sống

Người cho bạn gì đó hay Người giúp bạn gì đó

Trong hai người này để chọn ra người thật sự tốt thì bạn chọn aiTừ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Người cho mình đôi khi chỉ đơn thuần nghĩ muốn để lại cho mình cái này cái kia, nhưng trong lòng mình sẽ luôn có cảm giác mang nợ người đó, bắt buộc mình phải trả lại điều gì đó. Trừ bố mẹ ông bà ra, mình đều cố gắng từ chối nhận bất kỳ cái gì từ những người khác.

Người giúp mình gì đó cũng tức là họ đã dành thời gian và công sức ra vì mình. Mình chả mấy khi nhờ vả, nhưng một khi nhờ sẽ rất vội và toàn mấy chuyện không đâu. Vì vậy nếu có người giúp mình thì mình sẽ tôn trọng cả đời luôn.

Giữa 2 người này, mình chọn người giúp mình nhé. 

Trả lời

Người cho mình đôi khi chỉ đơn thuần nghĩ muốn để lại cho mình cái này cái kia, nhưng trong lòng mình sẽ luôn có cảm giác mang nợ người đó, bắt buộc mình phải trả lại điều gì đó. Trừ bố mẹ ông bà ra, mình đều cố gắng từ chối nhận bất kỳ cái gì từ những người khác.

Người giúp mình gì đó cũng tức là họ đã dành thời gian và công sức ra vì mình. Mình chả mấy khi nhờ vả, nhưng một khi nhờ sẽ rất vội và toàn mấy chuyện không đâu. Vì vậy nếu có người giúp mình thì mình sẽ tôn trọng cả đời luôn.

Giữa 2 người này, mình chọn người giúp mình nhé. 

Không có căn cứ, không có cơ sở nên dù cho hay giúp thì cũng chưa thể đánh giá ai thực sự tốt với mình. Người cho mình cái gì cũng là giúp mình, mà người giúp mình cái gì thì cũng đã là cho rồi. Ở 1 khía cạnh nào đó, có thể nhìn nhận 2 hành động này là giống nhau.

Có thể bạn cho rằng mình bảo thủ, cứng nhắc nhưng cuộc sống này đâu có đơn giản, lòng người lại càng khó đoán. Chưa biết rằng họ có cho mình chỉ là tiện tay hay chẳng có tâm ý gì, mà người ta giúp mình lại nhằm mục đích khác. Nói chung là trước khi đánh giá người khác, đặc biệt là tình cảm, thái độ của họ đối với mình, cần phải xem xét thật kĩ đối tượng và động cơ nhé. Đừng có thấy người ta cho hay giúp cái gì mà đã đội ơn các kiểu:)

Mình từng quan điểm là người nào cho hay giúp mình cái gì cũng đều là quý rồi. Vậy nên là mình trân trọng cả 2. Nhưng mà mình cũng được dạy là không nên mù quáng, học cách đề phòng và nhìn người. Biết đâu là người thực sự tốt hay giả vờ tốt. Mà bạn biết đấy, điều này thì khó cực kì 🥺