Chứng chỉ ngoại ngữ quan trọng thế nào?

  1. Hướng nghiệp

  2. Adele Doan

Chị cho em hỏi hiện tại em thấy rất nhiều doanh nghiệp lớ đòi hỏi Ielts của ứng viên. Vậy thực sự thì Ielts quan trọng tới mức nào khi đi làm việc. Và nó ảnh hưởng thế nào đến sự phát triển của bản thân trong doanh nghiệp đó

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

headhunter/ recruitment consultant

Chứng chỉ ngoại ngữ không quan trọng bằng khả năng ngoại ngữ. Nếu em không có IELTS 7.0 nhưng khả năng tiếng anh của em tương đương thì không có vấn đề gì cả. Em vẫn có thể tự tin ứng tuyển và nói rõ mình có khả năng tương đương 7.0 IELTS. Nhà tuyển dụng sẽ kiểm tra khả năng tiếng anh của em trong vòng phỏng vấn.

Trừ một số vị trí đặc thù liên quan trực tiếp đến tiếng anh như: giáo viên, trợ giảng, vị trí trong mảng giáo dục, biên phiên dịch, trợ lý cần yêu cầu chứng chỉ là bắt buộc. Còn chị thấy các vị trí khác khi tiếng anh chỉ là công cụ thì không bắt buộc nha.

Trả lời

Chứng chỉ ngoại ngữ không quan trọng bằng khả năng ngoại ngữ. Nếu em không có IELTS 7.0 nhưng khả năng tiếng anh của em tương đương thì không có vấn đề gì cả. Em vẫn có thể tự tin ứng tuyển và nói rõ mình có khả năng tương đương 7.0 IELTS. Nhà tuyển dụng sẽ kiểm tra khả năng tiếng anh của em trong vòng phỏng vấn.

Trừ một số vị trí đặc thù liên quan trực tiếp đến tiếng anh như: giáo viên, trợ giảng, vị trí trong mảng giáo dục, biên phiên dịch, trợ lý cần yêu cầu chứng chỉ là bắt buộc. Còn chị thấy các vị trí khác khi tiếng anh chỉ là công cụ thì không bắt buộc nha.