Em học trái ngành 3 năm và đang có định hướng theo Marketing lâu dài, anh có thể cho em một số lời khuyên nên bắt đầu từ những công việc và học kỹ năng gì không ạ?

  1. Marketing

  2. Hướng nghiệp

  3. Kỹ năng mềm

  4. Phùng Thanh Ngọc

Từ khóa: 

marketing

,

hướng nghiệp

,

kỹ năng mềm

,

chuyên gia marketing/sale - nhà đào tạo

,

khởi nghiệp và đầu tư

Các kỹ năng về phát triển bản thân luôn là quan trọng nhất dù theo đuổi ngành nghề nào hay làm trái ngành trong marketing. Thực tế, marketing còn cần phát triển bản thân hơn rất nhiều do nó là ngành kết hợp cả nghệ thuật và khoa học. Cần nhiều trải nghiệm thực tế, vốn sống, kỹ năng về công nghệ, khả năng học hỏi, khả năng thấu hiểu về con người.

Cùng với các ý trên em có thể tham khảo thêm tại câu trả lời trước

Để bắt đầu nhanh hơn em có thể bắt đầu tập tành viết lách, chia sẻ những gì mình học và trải nghiệm được dưới dạng blog và quay video blog ngắn. Nó giúp rèn luyện sự tự tin, khả năng học sâu khiến thức qua chia sẻ, giúp vượt qua rào cản của bản thân.

Hãy thử tưởng tượng dù em học ngành nào hay làm ngành nào, nếu rèn luyện được khả năng vượt khó của bản thân và liên tục vượt qua các rào cản thì không có ngành nào hay cạnh tranh nào làm khó được em. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất như viết một vài dòng và ảnh đăng lên Facebook hay Noron bất chất có người xem hay không, hay nội dung là gì.

Trả lời

Các kỹ năng về phát triển bản thân luôn là quan trọng nhất dù theo đuổi ngành nghề nào hay làm trái ngành trong marketing. Thực tế, marketing còn cần phát triển bản thân hơn rất nhiều do nó là ngành kết hợp cả nghệ thuật và khoa học. Cần nhiều trải nghiệm thực tế, vốn sống, kỹ năng về công nghệ, khả năng học hỏi, khả năng thấu hiểu về con người.

Cùng với các ý trên em có thể tham khảo thêm tại câu trả lời trước

Để bắt đầu nhanh hơn em có thể bắt đầu tập tành viết lách, chia sẻ những gì mình học và trải nghiệm được dưới dạng blog và quay video blog ngắn. Nó giúp rèn luyện sự tự tin, khả năng học sâu khiến thức qua chia sẻ, giúp vượt qua rào cản của bản thân.

Hãy thử tưởng tượng dù em học ngành nào hay làm ngành nào, nếu rèn luyện được khả năng vượt khó của bản thân và liên tục vượt qua các rào cản thì không có ngành nào hay cạnh tranh nào làm khó được em. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất như viết một vài dòng và ảnh đăng lên Facebook hay Noron bất chất có người xem hay không, hay nội dung là gì.