Kinh nghiệm để ổn định trật tự và quản lý học viên trong giờ đào tạo của chuyên gia?

  1. Giáo dục

  2. Kỹ năng mềm

  3. Trần Thị Huyền

Từ khóa: 

giáo dục

,

kỹ năng mềm

,

chuyên gia đào tạo kỹ năng thực chiến

Cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn, có một sự thật là khi ta càng cố gắng kiểm soát điều gì đó ngoài bản thân mình thì điều ấy lại càng không thể.

Thông thường trong các giờ học của tôi, tôi sẽ đặt ra các rule trước khi bắt đầu, anh chị nắm được rule và chúng ta tuân thủ nó, và tôi đã nói trước với anh chị.

Đôi khi các học viên vẫn nói chuyện, vẫn làm việc riêng nhưng nếu không quá chớn, tôi sẽ không nhắc, còn khi mọi thứ đã quá kiểm soát, tôi dừng lại. Tôi nghĩ sự im lặng cũng là một sự nhắc nhở, không nhất thiết phải chiến đấu vì họ là người đang học mình.

Còn lại luôn là cố gắng tạo ra nội dung không có sự nhàm chán, thay đổi trạng thái học viên liên tục để họ cuốn hút vào bài học và sẽ không có sự xao lãng.

Trả lời

Cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn, có một sự thật là khi ta càng cố gắng kiểm soát điều gì đó ngoài bản thân mình thì điều ấy lại càng không thể.

Thông thường trong các giờ học của tôi, tôi sẽ đặt ra các rule trước khi bắt đầu, anh chị nắm được rule và chúng ta tuân thủ nó, và tôi đã nói trước với anh chị.

Đôi khi các học viên vẫn nói chuyện, vẫn làm việc riêng nhưng nếu không quá chớn, tôi sẽ không nhắc, còn khi mọi thứ đã quá kiểm soát, tôi dừng lại. Tôi nghĩ sự im lặng cũng là một sự nhắc nhở, không nhất thiết phải chiến đấu vì họ là người đang học mình.

Còn lại luôn là cố gắng tạo ra nội dung không có sự nhàm chán, thay đổi trạng thái học viên liên tục để họ cuốn hút vào bài học và sẽ không có sự xao lãng.