Hỏi Đáp Chuyên Gia: Trang Nguyễn

Nhà bảo tồn động vật hoang dã Trang Nguyễn

  • Sáng lập và điều hành WildAct - Tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam.
  • Đại sứ cho United for WildLife của Hoàng Gia Anh.
  • Giải thưởng Future for Nature cho các nhà bảo tồn động vật hoang dã quốc tế.
  • Top 30 Under 30 Forbes Việt Nam.
  • Trong tuần lễ nâng cao tri thức về tê giác, theo ý tưởng của Hoàng tử Anh William, Thu Trang được dựng thành nhân vật trong trò chơi điện tử RunSpace thu hút hơn 2 triệu lượt người chơi. 

Một số bài viết về Ngành Bảo tồn động vật hoang dã

Làm thế nào để theo ngành Bảo tồn động vật hoang dã?