Ai là người định hướng nghề nghiệp cho bạn?

  1. Hướng nghiệp

  2. Giáo dục

Lựa chọn nghề nghiệp của mình ảnh hưởng bởi thần tượng. Còn bạn thì sao?

https://cdn.noron.vn/2021/08/04/top-nganh-nghe-hot-1628053075.jpg
Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

giáo dục

Nếu mình nói là mình chọn học Luật vì Hà Dĩ Thâm của phim "Bên nhau trọn đời" thì bạn có tin không? Mình cảm thấy hình tượng luật sư rất ngầu và cũng muốn bản thân mang hình ảnh đó.

Trả lời

Nếu mình nói là mình chọn học Luật vì Hà Dĩ Thâm của phim "Bên nhau trọn đời" thì bạn có tin không? Mình cảm thấy hình tượng luật sư rất ngầu và cũng muốn bản thân mang hình ảnh đó.

dường như bản thân mình tự định hướng cho mình. Lúc đầu mình khá là thích bác sĩ, nhưng lên cấp ba mình chọn vào chuyên văn nên ước mơ bác sĩ xem như bỏ luôn. Rồi mình từ sự yêu thích với tiếng Trung được bồi dưỡng từ trước nên quyết định chọn vào tiếng Trung học luôn.