Những búc xúc về trường/ nghề đang theo học/ làm của bạn là gì?

  1. Hướng nghiệp

  2. Phong cách sống

https://cdn.noron.vn/2021/08/04/53951740913640881-1628053546.jpg
Từ khóa: 

bức xúc

,

hướng nghiệp

,

phong cách sống

Mình đang theo học ngành luật. Nhưng không hiểu sao định kiến của mọi người về ngành luật nhiều người rất tiêu cực. Họ luôn nói làm luật nhà phải có cơ cấu, phải là con ông cháu cha thì sau này ra trường mới có việc làm, mới mong được vào nhà nước, lương mới cao được. Mình chỉ thấy những người này suy nghĩ thật hạn hẹp vì mình nghĩ mình có năng lực thực sự thì ở đâu họ cũng cần mình, có việc hay không phần lớn vẫn do bản thân mình là chính. Nói thật là mình vẫn rất đang mông lung về những định kiến mọi người vẽ lên làm mình băn khoăn với chính ngành nghề mình đang theo đuổi. Mình mới chỉ năm 1, còn thời gian dài phía trước, hy vọng mình sẽ hết mình được với nó.

Trả lời

Mình đang theo học ngành luật. Nhưng không hiểu sao định kiến của mọi người về ngành luật nhiều người rất tiêu cực. Họ luôn nói làm luật nhà phải có cơ cấu, phải là con ông cháu cha thì sau này ra trường mới có việc làm, mới mong được vào nhà nước, lương mới cao được. Mình chỉ thấy những người này suy nghĩ thật hạn hẹp vì mình nghĩ mình có năng lực thực sự thì ở đâu họ cũng cần mình, có việc hay không phần lớn vẫn do bản thân mình là chính. Nói thật là mình vẫn rất đang mông lung về những định kiến mọi người vẽ lên làm mình băn khoăn với chính ngành nghề mình đang theo đuổi. Mình mới chỉ năm 1, còn thời gian dài phía trước, hy vọng mình sẽ hết mình được với nó.