Cách tạo ra vật liệu siêu dẫn?

  1. Khoa học

  2. Giáo dục

Trong giờ vật lý e được thầy giáo nhắc đến vật liệu siêu dẫn. Người ta tạo ra vật liệu này ntn ạ. Nó không có điện trở nếu dùng làm dây dẫn thì có thể không hao phí điện rồi

Từ khóa: 

điện

,

chất siêu dẫn

,

khoa học

,

giáo dục