Virus khác vi khuẩn như thế nào?

  1. Khoa học

  2. Giáo dục

Cả hai đều là sinh vật rất nhỏ , gây bệnh cũng như là không nhìn thấy được. Có điểm gì để phân biệt chúng dễ hơn không ạ ?

Từ khóa: 

vi khuẩn

,

virus

,

khoa học

,

giáo dục

Vi khuẩn là 1 sinh vật đơn bào, nó có các đặc điểm của 1 tế bào như nhân (mặc dù còn khá đơn giản, nên nó đc xếp loại sinh vật nhân sơ) hay màng. Nó là 1 sinh vật (mặc dù nhiều loài là ký sinh) có thể sống độc lập ở môi trường bên ngoài. Sinh sản giống như 1 tế bào (phân bào).

Virus thì không đc xem là 1 tế bào, nó chỉ có đơn giản 1 ít vật chất di truyền (ADN hoặc ARN) bên trong 1 lớp bảo vệ và 1 lớp vỏ ở bên ngoài nữa mà thôi. Virus ko thể sống bên ngoài 1 vật chủ, nếu ra ngoài môi trường, nó bị bất hoạt. Nó chỉ sống bên trong tế bào vật chủ. Và sự sinh sản của nó không phải tự nó mà nó cần sử dụng khả năng sinh sản của các tế bào vật chủ để nhân bản bản thân nó. Sau đó, phá vỡ tế bào và thoát ra. Virus cũng có thích thước nhỏ hơn vi khuẩn nhiều lần.

Trả lời

Vi khuẩn là 1 sinh vật đơn bào, nó có các đặc điểm của 1 tế bào như nhân (mặc dù còn khá đơn giản, nên nó đc xếp loại sinh vật nhân sơ) hay màng. Nó là 1 sinh vật (mặc dù nhiều loài là ký sinh) có thể sống độc lập ở môi trường bên ngoài. Sinh sản giống như 1 tế bào (phân bào).

Virus thì không đc xem là 1 tế bào, nó chỉ có đơn giản 1 ít vật chất di truyền (ADN hoặc ARN) bên trong 1 lớp bảo vệ và 1 lớp vỏ ở bên ngoài nữa mà thôi. Virus ko thể sống bên ngoài 1 vật chủ, nếu ra ngoài môi trường, nó bị bất hoạt. Nó chỉ sống bên trong tế bào vật chủ. Và sự sinh sản của nó không phải tự nó mà nó cần sử dụng khả năng sinh sản của các tế bào vật chủ để nhân bản bản thân nó. Sau đó, phá vỡ tế bào và thoát ra. Virus cũng có thích thước nhỏ hơn vi khuẩn nhiều lần.