1. Kỹ năng mềm

Bạn biết gì về công thức “3 bình + 6 bánh”, cỗ máy hốt bạc nếu muốn tự do tài chính sớm nhất?

https://cdn.noron.vn/2022/05/03/34-1651542690.jpg
Từ khóa: tự do tài chính, Kỹ năng mềm

Công thức Tự do tài chính "3 bình + 6 bánh"

Công thức “3 bình + 6 bánh” giúp cho cá nhân có thể đạt được tự do tài chính, mở rộng đầu tư và phát triển kinh doanh kiếm tiền một cách hiệu quả.

Bình 1: Tiền thuế

Nếu bạn là người có thu nhập bên ngoài và chưa khấu trừ thuế vào tiền lương, bạn cần dành riêng một khoản tiền cho việc đóng thuế để tránh lâm vào khó khăn mỗi lần tới kỳ quyết toán thuế hàng quý hoặc cuối năm. Hãy nhìn vào tổng thu nhập của bạn để tiết kiệm từ 10-20% cho việc nộp thuế và chỉ rút ra để nộp thuế.

Bình 2: Quỹ khẩn cấp

Quỹ khẩn cấp sẽ giúp bạn duy trì cuộc sống trong một khoảng thời gian nhất định khi trường hợp xấu xảy ra như thất nghiệp hay gặp tai nạn không mong muốn.

Các chuyên gia khuyên rằng mọi người nên tiết kiệm một khoản tiền để đủ sống trong vòng 3-6 tháng. Hãy tính toán tất cả các khoản chi phí cần thiết của bản thân và gia đình, sau đó trích 10-20% thu nhập hàng tháng để tiết kiệm đến khi đủ khoản tiền này. Và tuyệt đối không động vào quỹ khẩn cấp trừ trường hợp khẩn cấp thực sự.

Bình 3: Tiền đầu tư

Chiếc bình thứ 3 là động cơ của cỗ máy kiếm tiền. Hãy cố gắng dành 20-40% thu nhập hàng tháng để đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, vàng hay kinh doanh. Tuy vậy, hãy phân chia danh mục đầu tư theo một tỷ lệ hợp lý và tuyệt đối không bỏ hết trứng vào một giỏ.

Một khi bạn khởi động cỗ máy kiếm tiền, khoản tiền của bạn sẽ sinh lời một cách thụ động mà không cần phải dành quá nhiều thời gian và công sức lao động.

Khi đạt được mục tiêu với quỹ khẩn cấp, bạn có thể chuyển khoản tiết kiệm hàng tháng đó vào đầu tư. Hay khi dư thừa từ khoản tiền đóng thuế vào cuối năm, bạn cũng có thể bỏ vào chiếc bình thứ 3.

Bánh xe 1: Vượt khó ban đầu

Bước đầu tiên thường khó khăn nhất và quan trọng nhất. Bạn không thể bắt đầu xây dựng cỗ máy kiếm tiền trừ khi bạn tìm hiểu kỹ lưỡng và trung thực về các khoản thu chi của mình, đặt ra một kế hoạch chi tiết và theo đuổi một cách kỷ luật để đạt được các mục tiêu.

Hãy bắt đầu bằng việc phân tích thu chi cá nhân trong vòng 6-12 tháng. Đồng thời, kiểm tra bảng sao kê thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng để tính toán các khoản chi hợp lý. Bạn nên sử dụng một phần mềm kiểm soát chi tiêu để sắp xếp dữ liệu dễ dàng hơn.

Bánh xe 2: Loại bỏ khoản chi tiêu không cần thiết

Nếu bạn chưa bao giờ theo dõi chặt chẽ các khoản chi của mình, bạn sẽ bị sốc bởi những gì bạn thấy. Hãy hủy đăng ký các dịch vụ không cần thiết, xóa bỏ bớt các ứng dụng của các sàn thương mại điện tử, đặt giới hạn chi tiêu cho các danh mục chính, và tăng cường tiết kiệm hoặc chuyển khoản tiền dư thừa đó vào cỗ máy kiếm tiền.

Bánh xe 3: Tích tiểu thành đại

Bạn không cần phải chia tiền vào 3 chiếc bình nói trên ngay lập tức và cùng một lúc hoặc ở mức tối đa. Hãy bắt đầu bằng việc tiết kiệm tiền cho quỹ khẩn cấp, sau đó tới khoản đóng thuế và tiền đầu tư. Nếu mục tiêu 10% là quá cao, hãy bắt đầu với 5%, thậm chí 2%. Quan trọng là bạn bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Bánh xe 4: Tự động hóa

Hãy sử dụng công nghệ để giúp bạn dễ dàng phân chia các khoản chi tiêu và tiết kiệm. Các ngân hàng cho phép bạn thiết lập các khoản tiết kiệm tự động hàng tháng và có tính lãi. Bạn có thể sử dụng điều này để tự động chia tiền vào 3 chiếc bình ngay khi bạn nhận được một khoản lương, thưởng hoặc tiền công từ các công việc làm thêm.

Bánh xe 5: Đánh giá rủi ro đầu tư

Để lập kế hoạch đầu tư đúng đắn cho chiếc bình thứ 3, bạn phải hiểu biết về khả năng và mức độ rủi ro có thể gặp phải khi đầu tư. Một danh mục đa dạng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và khiến cỗ máy kiếm tiền của bạn trở nên hiệu quả hơn.

Bánh xe 6: Tham vấn chuyên gia

Nếu bạn đang gặp khó khăn về cách bắt đầu hoặc muốn điều chỉnh các khoản đầu tư hay tiết kiệm trong từng chiếc bình, hãy thử tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính để có một kế hoạch bài bản và từng bước thực hiện cụ thể hơn.

Trên tất cả, đừng để sự thỏa mãn nhất thời trong việc chi tiêu vào những thứ không cần thiết làm hỏng kế hoạch xây dựng cỗ máy kiếm tiền của bạn. Hãy bắt đầu bật chiếc máy đó ngay từ hôm nay để không phải hối hận trong tương lai.

https://cdn.noron.vn/2022/05/03/94713192114860391-1651544534.jpg

Trả lời

Công thức Tự do tài chính "3 bình + 6 bánh"

Công thức “3 bình + 6 bánh” giúp cho cá nhân có thể đạt được tự do tài chính, mở rộng đầu tư và phát triển kinh doanh kiếm tiền một cách hiệu quả.

Bình 1: Tiền thuế

Nếu bạn là người có thu nhập bên ngoài và chưa khấu trừ thuế vào tiền lương, bạn cần dành riêng một khoản tiền cho việc đóng thuế để tránh lâm vào khó khăn mỗi lần tới kỳ quyết toán thuế hàng quý hoặc cuối năm. Hãy nhìn vào tổng thu nhập của bạn để tiết kiệm từ 10-20% cho việc nộp thuế và chỉ rút ra để nộp thuế.

Bình 2: Quỹ khẩn cấp

Quỹ khẩn cấp sẽ giúp bạn duy trì cuộc sống trong một khoảng thời gian nhất định khi trường hợp xấu xảy ra như thất nghiệp hay gặp tai nạn không mong muốn.

Các chuyên gia khuyên rằng mọi người nên tiết kiệm một khoản tiền để đủ sống trong vòng 3-6 tháng. Hãy tính toán tất cả các khoản chi phí cần thiết của bản thân và gia đình, sau đó trích 10-20% thu nhập hàng tháng để tiết kiệm đến khi đủ khoản tiền này. Và tuyệt đối không động vào quỹ khẩn cấp trừ trường hợp khẩn cấp thực sự.

Bình 3: Tiền đầu tư

Chiếc bình thứ 3 là động cơ của cỗ máy kiếm tiền. Hãy cố gắng dành 20-40% thu nhập hàng tháng để đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, vàng hay kinh doanh. Tuy vậy, hãy phân chia danh mục đầu tư theo một tỷ lệ hợp lý và tuyệt đối không bỏ hết trứng vào một giỏ.

Một khi bạn khởi động cỗ máy kiếm tiền, khoản tiền của bạn sẽ sinh lời một cách thụ động mà không cần phải dành quá nhiều thời gian và công sức lao động.

Khi đạt được mục tiêu với quỹ khẩn cấp, bạn có thể chuyển khoản tiết kiệm hàng tháng đó vào đầu tư. Hay khi dư thừa từ khoản tiền đóng thuế vào cuối năm, bạn cũng có thể bỏ vào chiếc bình thứ 3.

Bánh xe 1: Vượt khó ban đầu

Bước đầu tiên thường khó khăn nhất và quan trọng nhất. Bạn không thể bắt đầu xây dựng cỗ máy kiếm tiền trừ khi bạn tìm hiểu kỹ lưỡng và trung thực về các khoản thu chi của mình, đặt ra một kế hoạch chi tiết và theo đuổi một cách kỷ luật để đạt được các mục tiêu.

Hãy bắt đầu bằng việc phân tích thu chi cá nhân trong vòng 6-12 tháng. Đồng thời, kiểm tra bảng sao kê thẻ ngân hàng và thẻ tín dụng để tính toán các khoản chi hợp lý. Bạn nên sử dụng một phần mềm kiểm soát chi tiêu để sắp xếp dữ liệu dễ dàng hơn.

Bánh xe 2: Loại bỏ khoản chi tiêu không cần thiết

Nếu bạn chưa bao giờ theo dõi chặt chẽ các khoản chi của mình, bạn sẽ bị sốc bởi những gì bạn thấy. Hãy hủy đăng ký các dịch vụ không cần thiết, xóa bỏ bớt các ứng dụng của các sàn thương mại điện tử, đặt giới hạn chi tiêu cho các danh mục chính, và tăng cường tiết kiệm hoặc chuyển khoản tiền dư thừa đó vào cỗ máy kiếm tiền.

Bánh xe 3: Tích tiểu thành đại

Bạn không cần phải chia tiền vào 3 chiếc bình nói trên ngay lập tức và cùng một lúc hoặc ở mức tối đa. Hãy bắt đầu bằng việc tiết kiệm tiền cho quỹ khẩn cấp, sau đó tới khoản đóng thuế và tiền đầu tư. Nếu mục tiêu 10% là quá cao, hãy bắt đầu với 5%, thậm chí 2%. Quan trọng là bạn bắt tay vào thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Bánh xe 4: Tự động hóa

Hãy sử dụng công nghệ để giúp bạn dễ dàng phân chia các khoản chi tiêu và tiết kiệm. Các ngân hàng cho phép bạn thiết lập các khoản tiết kiệm tự động hàng tháng và có tính lãi. Bạn có thể sử dụng điều này để tự động chia tiền vào 3 chiếc bình ngay khi bạn nhận được một khoản lương, thưởng hoặc tiền công từ các công việc làm thêm.

Bánh xe 5: Đánh giá rủi ro đầu tư

Để lập kế hoạch đầu tư đúng đắn cho chiếc bình thứ 3, bạn phải hiểu biết về khả năng và mức độ rủi ro có thể gặp phải khi đầu tư. Một danh mục đa dạng sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và khiến cỗ máy kiếm tiền của bạn trở nên hiệu quả hơn.

Bánh xe 6: Tham vấn chuyên gia

Nếu bạn đang gặp khó khăn về cách bắt đầu hoặc muốn điều chỉnh các khoản đầu tư hay tiết kiệm trong từng chiếc bình, hãy thử tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính để có một kế hoạch bài bản và từng bước thực hiện cụ thể hơn.

Trên tất cả, đừng để sự thỏa mãn nhất thời trong việc chi tiêu vào những thứ không cần thiết làm hỏng kế hoạch xây dựng cỗ máy kiếm tiền của bạn. Hãy bắt đầu bật chiếc máy đó ngay từ hôm nay để không phải hối hận trong tương lai.

https://cdn.noron.vn/2022/05/03/94713192114860391-1651544534.jpg