Bạn có hay giả vờ là mình không biết làm gì đó không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tôi thường xuyên vờ như không biết làm cái này cái kia, bởi vì tôi không muốn làm nó. Ví dụ như nấu ăn. Tôi thà rửa bát cũng không muốn nấu ăn. Tôi chỉ nấu ăn cho phụ huynh nhà tôi hoặc khi nào tôi muốn ăn theo vị tôi muốn.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Chị nên nhận nuôi hoặc bao nuôi em vì ở vấn đề này, em gần như giống chị. Chỉ hơi khác một chút là em không thích nấu ăn cũng không thích rửa bát và khi em xuống nấu ăn cho bố mẹ, bố mẹ sẽ là người xua đuổi em đi. Là bố mẹ sợ con gái vất vả chăng?!!! Ahihiii

Trả lời

Chị nên nhận nuôi hoặc bao nuôi em vì ở vấn đề này, em gần như giống chị. Chỉ hơi khác một chút là em không thích nấu ăn cũng không thích rửa bát và khi em xuống nấu ăn cho bố mẹ, bố mẹ sẽ là người xua đuổi em đi. Là bố mẹ sợ con gái vất vả chăng?!!! Ahihiii

Có chứ, tôi từng giả vờ rằng tôi chưa biết để tôi xem người ta chỉ cho tôi những cái gì. Tôi từng bật cười, nhưng có lúc đúng rằng tôi không biết thật! 

Lưu manh giả danh trí thức.hi
Cũng có nè. Mà giả vờ riết rồi tui k biết làm thiệt luôn á

Ko, vì ai cũng biết (hoặc nghĩ) mình làm cái gì cũng đc. Nên có việc cần là tên mình nằm trên cái lưỡi đầu tiên. Nghĩ lại hồi trc ngu ghê, cứ gặp cái gì cũng thích làm cho biết, biết nhiều quá khổ cái thân 😅😅

Mình không, cái gì biết mình nói biết, cái gì không biết mình nói không biết.

Còn việc làm những gì mình biết hay không là do mình quyết định, lựa chọn :D

Biết mà giả vờ là không biết có vì lúc ấy mình thực sự rất bận. Vả lại người ta nhờ vả mình là do ỷ lại, há miệng chờ sung nên mình không muốn giúp.

Không biết mà giải vờ là biết cũng có. Để lấy le với gái:)

Không, mình chỉ bảo mình lười không muốn làm thôi =)).

Khảo sát mới thấy mọi người sống trung thực thật đấy, ôi tôi tự hào về các bạn 

Làm em nhớ tới lời bài hát "Sợ anh biết, lại sợ anh không biết, muốn anh biết, lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là, là anh biết lại làm như không biết" =))))