Bạn có ở trong hội nhóm Anti Matt Liu không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Hết Hương Giang lại đến Matt Liu bị vạ lây. Bạn nghĩ gì về hội nhóm này?

https://cdn.noron.vn/2020/11/03/1322460015765806-1604410300.png
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Bạn không nói thì mình cũng không biết. Biết rồi thì vào hóng chút xem sao :D

Trả lời

Bạn không nói thì mình cũng không biết. Biết rồi thì vào hóng chút xem sao :D

Mình nghĩ người ghét Matt Liu "chân chính" thì ít mà người hùa theo thì nhiều