Bạn có phải là người mà bạn muốn kết bạn không?

  1. Xã hội

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

  3. Tâm sự cuộc sống

Có lúc không có lúc có,...

Từ khóa: 

xã hội

,

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Có và mình kết bạn với những người có cùng tần số với mình. Người nào không có nhu cầu kết bạn thì không kết bạn, thế thôi

Trả lời

Có và mình kết bạn với những người có cùng tần số với mình. Người nào không có nhu cầu kết bạn thì không kết bạn, thế thôi

Tớ rất muốn kết bạn với một người giống mình.

Mặc dù nó cũng chẳng khác gì khi có 1 đứa giống hệt mình, nhưng ít nhất mình sẽ chắc chắn tớ và đứa đó sẽ được an ủi rất nhiều, khi mà có được một người lắng nghe mình thật lòng, và sẽ ngồi xuống phân tích vấn đề cùng nhau.

Có lẽ, đó sẽ là người bạn tri kỉ của tớ.