Bạn có sẵn sàng đi đến một lò giết mổ và tự tay giết một con bò Bạn có dùng thịt không?

  1. Sức khoẻ

  2. Sinh vật cảnh

https://cdn.noron.vn/2021/07/27/1257255791779958-1627345886.jpg
Từ khóa: 

ăn chay

,

ăn thịt

,

vegan

,

lò giết mổ

,

,

sức khoẻ

,

sinh vật cảnh

Mình từng đi đến các lò mổ truyền thống. Phải nói là kiểu giết mổ như vậy quá dã man và mình gần như đã suýt nôn ngay tại chỗ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại giết mổ bằng máy móc rất nhân đạo và hiện đại. Người ta chỉ đưa con bò vào máy và đâm một nhát cực chính xác làm nó chết lâm sàng luôn không máu me hành hạ gì tất cả chỉ trong vòng chưa đến 1 giây con bò đã chết rồi. Nên vây giờ mình hoàn toàn có thể làm việc trên

Trả lời

Mình từng đi đến các lò mổ truyền thống. Phải nói là kiểu giết mổ như vậy quá dã man và mình gần như đã suýt nôn ngay tại chỗ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại giết mổ bằng máy móc rất nhân đạo và hiện đại. Người ta chỉ đưa con bò vào máy và đâm một nhát cực chính xác làm nó chết lâm sàng luôn không máu me hành hạ gì tất cả chỉ trong vòng chưa đến 1 giây con bò đã chết rồi. Nên vây giờ mình hoàn toàn có thể làm việc trên