Quyết định của bạn là gì nếu Đấng Tối Cao yêu cầu bạn hi sinh con của mình để thể hiện đức tin Hoặc để được đơm hoa kết trái và có thêm nhiều con nhất có thể?

  1. Tôn giáo

  2. Tâm linh

Từ khóa: 

hy sinh

,

hi sinh

,

tôn giáo

,

tôn giáo

,

tâm linh

Thôi, ông thần nào mà yêu cầu phải hiến sinh thì không phải là ông thần mà tôi muốn theo đâu. Chẳng thà vô thần chứ chẳng thể tin vào 1 "kẻ" lại đi muốn sinh mạng người khác cả. Nên có là con ng khác cũng mặc.

Quyết định

Điều 1: Không bao giờ.

Điều 2: Không tin tưởng vào vị thần kể trên kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Điều 3: Các ban ngành và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. :))))))))

Trả lời

Thôi, ông thần nào mà yêu cầu phải hiến sinh thì không phải là ông thần mà tôi muốn theo đâu. Chẳng thà vô thần chứ chẳng thể tin vào 1 "kẻ" lại đi muốn sinh mạng người khác cả. Nên có là con ng khác cũng mặc.

Quyết định

Điều 1: Không bao giờ.

Điều 2: Không tin tưởng vào vị thần kể trên kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Điều 3: Các ban ngành và những người có liên quan căn cứ quyết định thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. :))))))))

Câu hỏi này nghe tựa như chuyện Abraham bị Thiên Chúa thử lòng yêu cầu hiến dâng con trai duy nhất của mình là Isaac làm sinh tế tại Moriah và ông ta đồng ý sau một hồi đấu tranh tư tưởng đến tột cùng đau khổ.

Thật ra có rất nhiều người theo logic sẽ cho rằng quyết định của Abraham là dã man và trung thành mù quáng. Nhưng từ quan điểm tâm linh, cuộc chiến nội tâm của Abraham là cuộc chiến giữa bản ngã ích kỉ và tâm hồn thánh khiết thuần phục tuyệt đối để dâng lên Thượng đế. Và thật may mắn là Abraham đã quyết định đúng, Thiên Chúa sau khi thử lòng đã hứa dòng dõi ông sẽ "nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển" và hưởng lấy sự phú cường. Hơn hai ngàn năm sau, dòng dõi của Abraham là dân tộc Israel vẫn trường tồn và phát triển mạnh mẽ dọc vùng Trung Đông.

Là một người theo chủ nghĩa vô thần mình dám khẳng định không thứ gì bắt mình hy sinh con cái kiểu vô lý vật được. Con cái là một phần cơ thể của mình. Mình sẽ không hy sinh 1 đứa để có thêm nhiều đứa