Quyết định của bạn là gì nếu để cứu hàng triệu người khỏi nạn đói, bạn phải tra tấn một đứa trẻ đến chết?

  1. Văn hóa

  2. Tâm lý học

  3. Giới tính

  4. Xã hội

  5. Tôn giáo

Từ khóa: 

nạn đói

,

tra tấn

,

đứa trẻ

,

chết đói

,

văn hóa

,

tâm lý học

,

giới tính

,

xã hội

,

tôn giáo

Câu này khá giống với một câu hỏi ngành tâm lý học ở Harvard. Mình nghĩ rằng trả lời như thế nào cũng đúng cả. Còn tùy đứa trẻ kia là đứa trẻ như thế nào đã. Có quan hệ thế nào. Nếu cứu được cả triệu người thi tin tôi đi sự biết ơn của ngần ấy người sẽ làm bạn nhanh chóng quên đi những gì mình vừa làm thôi. Hãy nhớ lại trong chiến tranh dù là bảo vệ tổ quốc hay gì tất cả đều là kẻ giết người

Trả lời

Câu này khá giống với một câu hỏi ngành tâm lý học ở Harvard. Mình nghĩ rằng trả lời như thế nào cũng đúng cả. Còn tùy đứa trẻ kia là đứa trẻ như thế nào đã. Có quan hệ thế nào. Nếu cứu được cả triệu người thi tin tôi đi sự biết ơn của ngần ấy người sẽ làm bạn nhanh chóng quên đi những gì mình vừa làm thôi. Hãy nhớ lại trong chiến tranh dù là bảo vệ tổ quốc hay gì tất cả đều là kẻ giết người

Câu hỏi của bạn thật quá tuyệt vời, ở đây có sự so sánh một đứa trẻ với hàng triệu người, nhưng 1 đứa trẻ làm sao giải nạn cho hàng triệu người được. Well, chỉ một trường hợp là mê tín dị đoan, mình nghĩ vậy, đứa trẻ ấy chắc hẳn được đem tế cúng😭😭😭 Thế này rất hợp Logic nhỉ. Sao có thể chấp nhận được hủ tục này chứ ???