Trong vòng một tuần, bạn có muốn sống như một người thuộc giới tính khác Hoặc như một người rất già, hoặc rất đẹp, hoặc rất xấu Hay một người tật nguyền Hay LGBT?

  1. Phát triển sản phẩm

  2. Phong cách sống

  3. Giáo dục

  4. Văn hóa

  5. Tâm lý học

Từ khóa: 

lgbt

,

giới tính thứ ba

,

giới tính

,

phát triển sản phẩm

,

phong cách sống

,

giáo dục

,

văn hóa

,

tâm lý học

Theo quán điểm cá nhân thì mình không muốn thử ý tưởng này tý nào. Việc sông như một người LGBT hay tật nguyền không mang lại lợi ích nào với cả mình với cả những người khác trái lại nó gây ra nhiều hệ lụy như trì trệ công việc, đảo lộn cuộc sống. Để thông cảm với những người thuộc các cọng đồng trên ta không nhất thiết phải sống như họ

Trả lời

Theo quán điểm cá nhân thì mình không muốn thử ý tưởng này tý nào. Việc sông như một người LGBT hay tật nguyền không mang lại lợi ích nào với cả mình với cả những người khác trái lại nó gây ra nhiều hệ lụy như trì trệ công việc, đảo lộn cuộc sống. Để thông cảm với những người thuộc các cọng đồng trên ta không nhất thiết phải sống như họ