1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Bạn nghĩ sao về quan điểm này?

" Một doanh nghiệp nên là một cộng đồng được xây dựng trên nền tảng tin tưởng và tôn trọng đối với nhân viên, chứ không chỉ xem họ là chiếc máy tạo ra lợi nhuận".
Từ khóa: Kinh doanh và Khởi nghiệp

Khập khiễng với nhiều hoàn cảnh.

Mình đã từng thấy nhiều doanh nghiệp thành công với cách tuyền người và sa thải theo đợt, bởi nó tùy vào nghiệp vụ, thị trường. Họ chỉ cần giữ chân các thành viên chủ chốt (key member), còn các staff thì liên tục thay mới, không cần phải giữ chân, càng nhiều người mới thì việc kinh doanh của họ càng tốt đẹp.

Hơn nữa, việc đặt vấn đề là doanh nghiệp thì yếu tốt lợi nhuận được đặt lên hàng đầu. Nếu là tổ chức, phòng ban, các mô hình hoặc góc nhìn khác thì mới có thể nói thêm tới các yếu tố khác nữa.

Trả lời

Khập khiễng với nhiều hoàn cảnh.

Mình đã từng thấy nhiều doanh nghiệp thành công với cách tuyền người và sa thải theo đợt, bởi nó tùy vào nghiệp vụ, thị trường. Họ chỉ cần giữ chân các thành viên chủ chốt (key member), còn các staff thì liên tục thay mới, không cần phải giữ chân, càng nhiều người mới thì việc kinh doanh của họ càng tốt đẹp.

Hơn nữa, việc đặt vấn đề là doanh nghiệp thì yếu tốt lợi nhuận được đặt lên hàng đầu. Nếu là tổ chức, phòng ban, các mô hình hoặc góc nhìn khác thì mới có thể nói thêm tới các yếu tố khác nữa.

Đã kinh doanh thì lợi nhuận là trên hết bạn ạ. Tin tưởng và tôn trọng với nhân viên cũng là để họ cảm thấy thoải mái hơn, làm việc hiệu quả hơn và sinh ra lợi nhuận lớn hơn cho cty.