Bạn nghĩ sao về vụ việc bến cảng Bason của thành phố HCM bị "phát triển"?

  1. Lịch sử

  2. Tin Tức

  3. Xã hội

Từ khóa: 

bến cảng bason

,

sài gòn

,

phát triển

,

đập phá

,

lịch sử

,

tin tức

,

xã hội

Bason là một phần quan trọng của lịch sử Sài Gòn. Tuy vậy hiện nay việc duy trì cảng biển trên sông trong nội thành không còn hợp lý do ảnh hưởng tới giao thông, gây ùn tắc nên buộc phải di dời là hợp lý.

https://cdn.noron.vn/2022/02/10/25530129856116737-1644487735.png

Dĩ nhiên mọi sự thay đổi đều có người được hưởng lợi, kẻ bị thiệt hại, có người đồng ý, có người phản đối. Tuy nhiên mọi việc nên được nhìn dưới cái nhìn bao quát chung, vì lợi ích tập thể của nhân dân toàn Sài Gòn. Do đó, thay đổi, phát triển là xu thế tốt nên được ủng hộ.

Trả lời

Bason là một phần quan trọng của lịch sử Sài Gòn. Tuy vậy hiện nay việc duy trì cảng biển trên sông trong nội thành không còn hợp lý do ảnh hưởng tới giao thông, gây ùn tắc nên buộc phải di dời là hợp lý.

https://cdn.noron.vn/2022/02/10/25530129856116737-1644487735.png

Dĩ nhiên mọi sự thay đổi đều có người được hưởng lợi, kẻ bị thiệt hại, có người đồng ý, có người phản đối. Tuy nhiên mọi việc nên được nhìn dưới cái nhìn bao quát chung, vì lợi ích tập thể của nhân dân toàn Sài Gòn. Do đó, thay đổi, phát triển là xu thế tốt nên được ủng hộ.

Mình nghĩ là tốt, cuối cùng mục đích là để cả xã hội cùng phát triển mà