Bạn thấy thế nào về các quy định luật sửa đổi bổ sung của bộ GTVT về giao thông đường bộ hiện nay?

Từ khóa: Xã hội
T mới đọc thấy một số luật bổ sung, t để ý nhất là xử phạt đối với cả người đi xe đạp nếu phát hiện có nồng độ cồn. Mức phạt từ 400-600k. T cảm thấy luật này bổ sung là phù hợp, nhưng mức phạt có vẻ còn chua đủ độ răn đe. 

Trả lời

T mới đọc thấy một số luật bổ sung, t để ý nhất là xử phạt đối với cả người đi xe đạp nếu phát hiện có nồng độ cồn. Mức phạt từ 400-600k. T cảm thấy luật này bổ sung là phù hợp, nhưng mức phạt có vẻ còn chua đủ độ răn đe.