Những dấu hiệu nhận biết công ty "không đáng tin" khi phỏng vấn online?

Dịch nên vẫn phải ở nhà học, em là sinh viên lần đầu tìm việc online, em nghe nói việc online hay lừa đảo lắm. Mọi người có em xin tips để nhận biết công ty không tin tưởng và cũng như tránh rủi ro được k ạ?

Từ khóa: phỏng vấn, việc làm, work from home, Kỹ năng mềm, Cơ hội nghề nghiệp, Tâm sự cuộc sống

Không cung cấp địa chỉ công ty cụ thể/sai.

Trả lời

Không cung cấp địa chỉ công ty cụ thể/sai.

Lương lậu không rõ ràng, không gửi mail xác nhận sau buổi phỏng vấn.