Bạn theo tiểu thừa hay đại thừa?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

phật giáo

,

tiểu thừa

,

đại thừa

,

tâm linh

Tiểu thừa chứ. Đó là phật giáo nguyên thủy.
56177138_1939731692821802_1200490333289316352_n
Trả lời
Tiểu thừa chứ. Đó là phật giáo nguyên thủy.
56177138_1939731692821802_1200490333289316352_n