1. Tâm linh

Bạn theo tiểu thừa hay đại thừa?

Từ khóa: phật giáo, tiểu thừa, đại thừa, Tâm linh
Tiểu thừa chứ. Đó là phật giáo nguyên thủy.
56177138_1939731692821802_1200490333289316352_n

Trả lời

Tiểu thừa chứ. Đó là phật giáo nguyên thủy.
56177138_1939731692821802_1200490333289316352_n