Bạn trả lời câu hỏi phỏng vấn “Điểm yếu của bạn là gì ” như thế nào?

  1. Hướng nghiệp

  2. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

kỹ năng mềm

Câu hỏi được gộp với Nên trả lời thế nào khi được người phỏng vấn hỏi về điểm yếu của bản thân?

Mình đồng ý với bạn là có phần nói thật về hạn chế của bản thân. Nhưng kèm luôn theo một đoạn hứa hẹn phía sau kiểu "em là một người cầu tiến và có kĩ năng tự học tốt/học hỏi nhanh, mong được các anh chị lãnh đạo/đồng nghiệp chỉ bảo để em nhanh chóng hòa nhập với nhóm".

Trả lời

Mình đồng ý với bạn là có phần nói thật về hạn chế của bản thân. Nhưng kèm luôn theo một đoạn hứa hẹn phía sau kiểu "em là một người cầu tiến và có kĩ năng tự học tốt/học hỏi nhanh, mong được các anh chị lãnh đạo/đồng nghiệp chỉ bảo để em nhanh chóng hòa nhập với nhóm".

Có anh Huỳnh Duy Khương là làm một video về chủ đề này nè, bạn tìm anh trên youtube nhé !