Tại sao công an không được lấy vợ/chồng theo đạo hoặc người nước ngoài?

  1. Tình yêu

  2. Xã hội

Từ khóa: 

tình yêu

,

xã hội

Việc Công an kết hôn với người theo đạo không hề vi phạm pháp luật và không bị cấm, tuy nhiên, ngành Công an nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung là một ngành đặc thù do tính chất công việc là trung thành với Đảng và thực hiện các đường lối do Đảng Cộng sản đề ra để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vì vậy ngành Công An có yêu cầu đặc thù cho không chỉ trình độ chuyên môn mà còn là tư chất đạo đức và điều kiện chính trị nhất định để đáp ứng được công việc trong ngành. Trong trường hợp này là điều kiện kết hôn của cán bộ chiến sĩ trong ngành Công An, được quy định rõ trong quy chế của ngành Công an nhân dân.

Căn cứ theo Quyết định 1275/2007/QĐ-BCA. Các điều kiện cơ bản không lấy chồng (vợ) công an:

1. Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Ngụy quân, Ngụy quyền

2. Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù.

3. Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành...

4. Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa.

5. Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch tại Việt Nam)

Như vậy nếu bạn đã là người làm trong ngành Công An Nhân Dân thì bạn sẽ phải tuân thủ theo quy chế của ngành bởi bạn gái bạn theo đạo thiên chúa và thuộc trong trường hợp không được lấy chồng công an ở trên.(st)

Trả lời

Việc Công an kết hôn với người theo đạo không hề vi phạm pháp luật và không bị cấm, tuy nhiên, ngành Công an nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung là một ngành đặc thù do tính chất công việc là trung thành với Đảng và thực hiện các đường lối do Đảng Cộng sản đề ra để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vì vậy ngành Công An có yêu cầu đặc thù cho không chỉ trình độ chuyên môn mà còn là tư chất đạo đức và điều kiện chính trị nhất định để đáp ứng được công việc trong ngành. Trong trường hợp này là điều kiện kết hôn của cán bộ chiến sĩ trong ngành Công An, được quy định rõ trong quy chế của ngành Công an nhân dân.

Căn cứ theo Quyết định 1275/2007/QĐ-BCA. Các điều kiện cơ bản không lấy chồng (vợ) công an:

1. Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Ngụy quân, Ngụy quyền

2. Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù.

3. Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành...

4. Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa.

5. Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch tại Việt Nam)

Như vậy nếu bạn đã là người làm trong ngành Công An Nhân Dân thì bạn sẽ phải tuân thủ theo quy chế của ngành bởi bạn gái bạn theo đạo thiên chúa và thuộc trong trường hợp không được lấy chồng công an ở trên.(st)

Vì khác niềm tin thôi bạn
Ví dụ: Người công giáo này học lời Chúa và làm theo lời Chúa còn người kia học lời của Cha mẹ hoặc ông bà và làm theo lời ông bà thôi và không biết gì về lời Chúa và lời của Chúa dạy không giống như lời của con người dạy ,sau khi về chung sống niềm tin ko hợp nhất vì trái quan điểm với nhau trong cách giải quyết vấn đề hành xử và lời nói vậy liệu có thể ở được với nhau . Trong Kinh Thánh lời Chúa có chép rằng: 
Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công-bình với gian-ác có hội-hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông-đồng nhau được chăng? II Cô-rinh-tô 6:14