Bằng cấp ra trường?

  1. Hướng nghiệp

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

  4. Cơ hội nghề nghiệp

Hiện tại e đang là sv năm 2, tuy nhiên bằng của e hiện đang ở mức khá. E muốn trau dồi thêm kiến thức về kĩ năng sống và kĩ năng công việc. E khá lo cho nghề nghiệp của mình sau này. Đối với sinh viên ngành kinh tế liệu bằng khá có ổn định hay không ?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

cơ hội nghề nghiệp

Chào em, chúc mừng em đã có động lực và suy nghĩ đúng đắn khi muốn trau dồi thêm kiến thức, kĩ năng sống, kĩ năng công việc. Nếu muốn thì hãy bắt tay vào thực hiện luôn nhé em. Ở giai đoạn này hãy bắt đầu với những việc nhỏ, phù hợp với năng lực của bản thân và đảm bảo duy trì học lực để bằng ở mức khá, thậm chí vươn lên mức giỏi, xuất sắc thì càng tốt nhé em.Em hãy cố gắng từng chút, chậm nhưng chắc để không vì bận trau dồi bên ngoài mà quên đi việc học tập bên trong trường lớp.

Bằng cấp tốt sẽ mang đến cho em những cơ hội tốt. Nhưng anh nghĩ để có cuộc sống ổn định như mong muốn thì lại phụ thuộc vào năng lực và trình độ, thái độ làm việc của em. Mảnh bằng tuy quý giá nhưng chỉ giống như một chiếc phao giúp mình tập bơi trong giai đoạn đầu bước vào thị trường lao động em ạ. Qua năm tháng rèn luyện, biết bơi rồi thì có thể em sẽ không dựa vào chiếc phao ấy nữa.

Trả lời

Chào em, chúc mừng em đã có động lực và suy nghĩ đúng đắn khi muốn trau dồi thêm kiến thức, kĩ năng sống, kĩ năng công việc. Nếu muốn thì hãy bắt tay vào thực hiện luôn nhé em. Ở giai đoạn này hãy bắt đầu với những việc nhỏ, phù hợp với năng lực của bản thân và đảm bảo duy trì học lực để bằng ở mức khá, thậm chí vươn lên mức giỏi, xuất sắc thì càng tốt nhé em.Em hãy cố gắng từng chút, chậm nhưng chắc để không vì bận trau dồi bên ngoài mà quên đi việc học tập bên trong trường lớp.

Bằng cấp tốt sẽ mang đến cho em những cơ hội tốt. Nhưng anh nghĩ để có cuộc sống ổn định như mong muốn thì lại phụ thuộc vào năng lực và trình độ, thái độ làm việc của em. Mảnh bằng tuy quý giá nhưng chỉ giống như một chiếc phao giúp mình tập bơi trong giai đoạn đầu bước vào thị trường lao động em ạ. Qua năm tháng rèn luyện, biết bơi rồi thì có thể em sẽ không dựa vào chiếc phao ấy nữa.