Bê-tông có bị gì khi tiếp xúc với lửa không?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Nhà mình định gói bánh chưng xong sẽ đun trước sân nhà ( sân bê tông) còn khu sau nhà (vườn) thì ba mình đã trồng cây cảnh hết rồi nên không thể nấu phía sau đó được nên mình thắc mắc không biết 'nhiệt độ khi nấu bánh chưng' có làm nứt, nổ bê tông không vậy mn ? 😢
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Không sao đâu bạn ơi. Nhà mình cũng đang chất bánh chưng ở sân bê tông nè

 

Trả lời

Không sao đâu bạn ơi. Nhà mình cũng đang chất bánh chưng ở sân bê tông nè

 

Tùy thuộc vào loại bê tông có chống lửa hay không nữa nha, nhưng lửa nhỏ thì mình nghĩ cũng không sao đâu. Bình thường nhà mình cũng hay đốt lửa trên nền bê tông, nhưng đốt về lâu về dài nên cũng gây nứt sàn, nứt tường. Nếu chỉ nấu bánh chưng thôi thì có lẽ vẫn ổn.

https://cdn.noron.vn/2023/01/20/vnapotalnguoidanhanoidotluasuoiamtrenphogiuacailanhtetai5222577-16100551134851660215428-1674193776.jpg