Bhagavad Gita quotes

  1. Sức khoẻ

  2. Văn hóa

  3. Tâm linh

  4. Triết học

Các giác quan là những cánh cửa trực tiếp tiếp nhận thông tin và tri thức, nhưng cũng là cổng tiếp nhận độc tố có hại cho cả thể xác lẫn tinh thần.  Vì vậy, hãy khéo dùng và khéo bảo vệ.

 

Từ khóa: 

sức khoẻ

,

văn hóa

,

tâm linh

,

triết học