Biết trước là không có kết quả bạn có hối hận khi quen anh ấy không?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Ko hối hận, bởi vì đã là tình yêu thì cho dù hối hận cũng đâu ngăn được nó thích đối phương,mỗi lần vấp ngã trong tình cảm là trải nghiệm,ko có người nào xuất hiện dư thừa trong có của cậu cả,sự xuất hiện của họ đều có một ý nghĩa khác nhau 

Trả lời

Ko hối hận, bởi vì đã là tình yêu thì cho dù hối hận cũng đâu ngăn được nó thích đối phương,mỗi lần vấp ngã trong tình cảm là trải nghiệm,ko có người nào xuất hiện dư thừa trong có của cậu cả,sự xuất hiện của họ đều có một ý nghĩa khác nhau