Bộ Công an trả 28 thí sinh được nâng điểm về Hoà Bình - Đây có phải là đang thăm dò dư luận?

  1. Giáo dục

Số còn lại trong 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia ở tình này sẽ được giải quyết ra sao.
Từ khóa: 

gian lận thi cử

,

giáo dục

Tôi thắc mắc là trả về hay đuổi học? Và những thí sinh còn lại sẽ như thế nào?
Trả lời
Tôi thắc mắc là trả về hay đuổi học? Và những thí sinh còn lại sẽ như thế nào?
Bộ CA trả về tức là trước đó các trường CAND đã ko công nhận kết quả đầu vào của các thí sinh này. Bộ CA trả về đơn vị sơ tuyển đầu vào để xử lý.