Mặt trời có phải là một hành tinh hay không ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

mặt trời

,

hành tinh

,

hỏi xoáy đáp hay

Không

Trả lời

Không