Nên đi đâu khi đến Phú Yên?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Hãy gợi ý cho mình 1 địa điểm du lịch của Tuy Hòa Phú Yên
Từ khóa: 

phú yên

,

du lịch

,

địa điểm du lịch

,

hỏi xoáy đáp hay

Tuy hòa bạn có thể đến Núi Nhạn, có thắp Chăm, ngắm toàn cảnh Tuy Hòa, khuyến cáo trời nắng nên đi vào ban đêm.
Trả lời
Tuy hòa bạn có thể đến Núi Nhạn, có thắp Chăm, ngắm toàn cảnh Tuy Hòa, khuyến cáo trời nắng nên đi vào ban đêm.
Gành Đá Đĩa