Body embracing là gì?

  1. Thinking Hub

  2. Noron

  3. Xã hội

Lướt mạng thấy có bn bảo là bạn í bị "body embracing" dẫn đến việc bản thân tự kiêu thái quá giống như xem mk là cái rốn của vũ trụ. Ai giải đáp cho mk vs ạ. Mk cảm ơn🙆
Từ khóa: 

thinking hub

,

noron

,

xã hội

Ngược lại với bị sự shaming từ chính cơ bạn. Bạn lấy cái bị shaming chuyển hoá sang tích cực là bày tỏ sự yêu thương và ôm ấp nó. 
Trả lời
Ngược lại với bị sự shaming từ chính cơ bạn. Bạn lấy cái bị shaming chuyển hoá sang tích cực là bày tỏ sự yêu thương và ôm ấp nó.