Có phải ai dùng iphone cũng là người giàu có?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khi lên thành phố học, em đã thấy nhiều người dùng ip, em cũng đi check giá, khá cao so với các dòng đt khác Từ đó em mặc định, người nào dùng ip là giàu?

Từ khóa: 

iphone

,

giàu có

,

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Có thể giàu hoặc có thể không em nhé. Nhiều bạn chị gia đình có điều kiện nhưng vẫn dùng điện thoại giá rẻ đấy thôi. Nhiều bạn hoàn cảnh gia đình không được khá giả lại sở hữu những mẫu ip đời mới nhất.

Chiếc điện thoại em dùng không phản ánh giá trị của em. Sẽ không ai nhìn vào chiếc điện thoại để đánh giá em đâu nên là bớt so sánh nha.

Trả lời

Có thể giàu hoặc có thể không em nhé. Nhiều bạn chị gia đình có điều kiện nhưng vẫn dùng điện thoại giá rẻ đấy thôi. Nhiều bạn hoàn cảnh gia đình không được khá giả lại sở hữu những mẫu ip đời mới nhất.

Chiếc điện thoại em dùng không phản ánh giá trị của em. Sẽ không ai nhìn vào chiếc điện thoại để đánh giá em đâu nên là bớt so sánh nha.

Nó là một phần của con người thích thể hiện mà người giàu hay nghèo đều có, chỉ khác ở chổ sự thể hiện đó ít hay nhiều mà thôi. Và thể hiện không thể đem ra để trả lời cho câu hỏi họ có phải người giàu hay nghèo.
Và đương nhiên họ có tiền họ mới mua, nhưng cũng không hẳn họ giàu hay giư giả gì có khi đó là 1 hay tháng ăn mì gói của họ.
Nói tóm lại không nên nhìn nhận một con người qua vẻ bề ngoài và cũng không nên quá xem trọng vẻ bề ngoài.