Mặc cảm vì hoàn cảnh của mình là do tâm lý đua đòi hay do cách giáo dục từ bé đã không được tốt?

  1. Tâm sự cuộc sống

Tại sao khi nhìn thấy bạn bè ngoài kia đi học với giày dép quần áo đẹp thì mình lại thấy tự ti vì hoàn cảnh gia đình của mình Mình có đang đua đòi Hay là do cách giáo dục?

Từ khóa: 

mặc cảm

,

hoàn cảnh

,

tâm sự cuộc sống

Mình thấy cái này có thể là do cả hai, một khi bản thân nhận thức không đúng về giá trị của chính mình cũng dễ nảy sinh tâm lý tự ti. Nhưng nếu nhận được một nền giáo dục tốt rằng chúng ta cần trân trọng sự khác biệt và giá trị của bản thân, rằng mình không nổi bật nhưng mình là duy nhất thì mọi người sẽ tự tin hơn rất nhiều đó ạ.

Trả lời

Mình thấy cái này có thể là do cả hai, một khi bản thân nhận thức không đúng về giá trị của chính mình cũng dễ nảy sinh tâm lý tự ti. Nhưng nếu nhận được một nền giáo dục tốt rằng chúng ta cần trân trọng sự khác biệt và giá trị của bản thân, rằng mình không nổi bật nhưng mình là duy nhất thì mọi người sẽ tự tin hơn rất nhiều đó ạ.

Mình nghĩ nếu tập thể giống nhau mà bạn khác biệt thì tự ti là hiểu được nhưng còn có nếp có tẻ xong bạn tự ti là do vấn đề ở suy nghĩ của bạn