Bữa sáng tại các quốc gia khác nhau trông như thế nào?

  1. Ẩm thực

Nếu có cơ hội du lịch đến các quốc gia này, bạn nghĩ rằng bạn có ăn được các món ăn sáng này không?
1. Cộng hòa Séc
nh: Instagram kacakrcmova
2. Brazil
Ảnh: Instagram jessica.masters
3. Nga
Ảnh: Instagram breakfastinkazan
4. Antarctica
Ảnh: Instagram expeditionportal
5. Nhật
Ảnh: Instagram sanaesunny
6. New York
Ảnh: Instagram lcascio
7. Indonesia
Ảnh: Instagram breakfastinjakarta
8. Malaysia
Ảnh: Instagram hani_dnh
9. Ý
Ảnh: Instagram pastrylaly
10. Marốc
Ảnh: Instagram moroccanadventure
11. Algeria
Ảnh: Instagram nmcphotos
12. Ethiopia
Ảnh: Instagram seanpolun
13. Chile
Ảnh: Instagram similae
14. Australia
Ảnh: instagram breakfastinperth
15. Iran
Ảnh: Instagram breakfastintehran
16. Ấn Độ
Ảnh: Instagram asimakis_yogi
17. Tây Ban Nha
Ảnh: Instagram breakfastinbcn
18. Bồ Đào Nha
Ảnh: Instagram breakfastinwaw
Từ khóa: 

ẩm thực quốc gia

,

bữa sáng

,

breakfast

,

ẩm thực