Business Analyst (BA) là làm gì Cần học những gì Và tương lai nghề này ở Việt Nam như thế nào?

Bussiness Analyst (BA)là gì? Công việc này thường làm những gì? Con đường phát triển nghề BA? Cần học những gì để làm tốt nghề BA? Và mức lương của nghề BA như thế thế nào? Mình học quản trị kinh doanh có làm được BA hay không?

Từ khóa: ba, business analyst, Hướng nghiệp

Business Analyst (BA) là “Chuyên viên Phân tích Kinh doanh” nhưng ở Việt Nam mọi người thường dùng cách gọi phổ biến hơn là “Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ”. Đúng như tên gọi, trách nhiệm chính của vị trí BA là phân tích và đánh giá toàn bộ quá trình kinh doanh của công ty để xác định vấn đề cần cải thiện, từ đó đề xuất hướng giải quyết cụ thể. BA có thể làm việc trực tiếp với khách hàng để nhận đóng góp ý kiến, sau đó chuyển thông tin về team nội bộ để xử lý. Ngoài ra BA còn đảm nhận vai trò viết và quản lý tài liệu kỹ thuật.

Hiện tại, Việt Nam chưa có đơn vị hay trường nào đào tạo chuyên về ngành Business Analyst.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn phát triển trong ngành Business Analyst, có thể tham khảo nhóm ngành dưới đây:

Nhóm ngành Kinh tế:

Những chuyên ngành trong nhóm này có thể kể đến như tài chính, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán,... Hầu hết, Business Analyst sẽ cần phân tích các dữ liệu liên quan đến lợi ích kinh tế, tài chính, lợi nhuận của công ty, doanh nghiệp hoặc khách hàng.

Nhóm ngành Công nghẹ thông tin

Business Analyst cần các kiến thức liên quan đến xây dựng, vận hành, phát triển hệ thống thông qua phần mềm, kiến thức CNTT.

Business Analyst thường có những mức độ phát triển tương ứng với các mức lương khác nhau. Có thể dao động từ 7-60 triệu.

Kết lại, bạn học quản trị kinh doanh hoàn toàn có thể trở thành 1 BA nhé.

Trả lời

Business Analyst (BA) là “Chuyên viên Phân tích Kinh doanh” nhưng ở Việt Nam mọi người thường dùng cách gọi phổ biến hơn là “Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ”. Đúng như tên gọi, trách nhiệm chính của vị trí BA là phân tích và đánh giá toàn bộ quá trình kinh doanh của công ty để xác định vấn đề cần cải thiện, từ đó đề xuất hướng giải quyết cụ thể. BA có thể làm việc trực tiếp với khách hàng để nhận đóng góp ý kiến, sau đó chuyển thông tin về team nội bộ để xử lý. Ngoài ra BA còn đảm nhận vai trò viết và quản lý tài liệu kỹ thuật.

Hiện tại, Việt Nam chưa có đơn vị hay trường nào đào tạo chuyên về ngành Business Analyst.

Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn phát triển trong ngành Business Analyst, có thể tham khảo nhóm ngành dưới đây:

Nhóm ngành Kinh tế:

Những chuyên ngành trong nhóm này có thể kể đến như tài chính, quản trị kinh doanh, kế toán, kiểm toán,... Hầu hết, Business Analyst sẽ cần phân tích các dữ liệu liên quan đến lợi ích kinh tế, tài chính, lợi nhuận của công ty, doanh nghiệp hoặc khách hàng.

Nhóm ngành Công nghẹ thông tin

Business Analyst cần các kiến thức liên quan đến xây dựng, vận hành, phát triển hệ thống thông qua phần mềm, kiến thức CNTT.

Business Analyst thường có những mức độ phát triển tương ứng với các mức lương khác nhau. Có thể dao động từ 7-60 triệu.

Kết lại, bạn học quản trị kinh doanh hoàn toàn có thể trở thành 1 BA nhé.