Dấu hiệu của một người đồng nghiệp khó ưa: không hợp tác hay hay gây khó dễ trong công việc?

Em mới vào công ty mới, mà môi trường có vẻ hơi toxic vì đồng nghiệp khá là hãm

Từ khóa: Tâm sự cuộc sống, Kỹ năng mềm, Tip & Trick

Làm việc thì lúc nào cũng nói câu "ơ chị có biết gì đâu", rồi đến lúc gặp sếp thì thể hiện như cuốn bách khoa toàn thư :)) rồi việc gì cũng tỏ vẻ ngây thơ, haizz. Nhưng môi trường làm việc thì không bao giờ thiếu những thành phần như thế.

Trả lời

Làm việc thì lúc nào cũng nói câu "ơ chị có biết gì đâu", rồi đến lúc gặp sếp thì thể hiện như cuốn bách khoa toàn thư :)) rồi việc gì cũng tỏ vẻ ngây thơ, haizz. Nhưng môi trường làm việc thì không bao giờ thiếu những thành phần như thế.

Dấu hiệu đầu tiên là mấy thằng hay NỔ, thích thể hiện bản thân.

Thay vì xin dấu hiệu của một đồng nghiệp xấu tính, sao bạn không tìm giải pháp để đối phó với những người như vậy nhỉ?? Mỗi người mỗi tính, làm gì có ai là hoàn hảo đâu mà phán xét họ.