Scrum Master là gì Scrum Master khác Project Manager như thế nào?

Mình đang muốn tìm hiểu về nghề Scrum Master là gì?

Công việc cụ thể của nghề này là như thế nào?

Scrum Master so với Project Manager giống và khác nhau ra sao?

Và mình cũng muốn nghe mọi người chia sẻ về những sai lầm mọi người có thể mắc phải khi ở vai trò Scrum Master nữa vì học hỏi từ sai lầm của người khác sẽ giúp mình phát triển nhanh hơn rất nhiều.

Cảm ơn mọi người!

Từ khóa: nghề it, scrum master, product manager, Hướng nghiệp

Scrum Master là một vai trò trong mô hình Scrum có: Client, Product Owner, và các Scrum Team Member (Developer). Scrum Master là người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các thành viên trong nhóm hiểu lý thuyết, các kỹ thuật thực hành, quy tắc, và giá trị của Scrum.

Đồng thời, Scrum Master cũng là người giúp nâng cao hiệu suất làm việc của cả nhóm qua từng Sprint nhằm đảm bảo hoàn thành dự án tốt nhất.

Project Manager là người chịu trách nhiệm chính trong việc đảm nhận toàn bộ quá trình hoạt động của một dự án (tất nhiên là cùng với team của PM đó): từ việc lấy yêu cầu của khách hàng, quản lý được scope, làm estimation, lên kế hoạch, quản lý ngân sách và quản lý nhân sự để đảm bảo dự án luôn đạt được yêu cầu của khách hàng về chất lượng, tiến độ và điều quan trọng nữa là dự án phải có lời.

Đa phần trong các công ty làm về IT (không chỉ ở Việt Nam) đều tồn tại cả 2 vai trò cùng 1 lúc, và nhiều khi do cùng 1 người đảm nhiệm. Nghĩa là 1 người vừa có thể đóng vai trò là Project Manager (PM) trong dự án này và Scrum Master trong dự án khác, phụ thuộc vào tính chất và mô hình của từng dự án.

PM phải kiểm tra và giám sát công việc của các thành viên và nhận diện được các vấn đề phát sinh và rủi ro để có những giải pháp xử lý kịp thời cho dự án. Trong khi đó, vai trò của Scrum Master nhỏ hơn và thiên về điều phối, tổ chức công việc và đảm bảo cho các thành viên (Scrum Member) vận hành theo đúng mô hình Agile.

Trả lời

Scrum Master là một vai trò trong mô hình Scrum có: Client, Product Owner, và các Scrum Team Member (Developer). Scrum Master là người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các thành viên trong nhóm hiểu lý thuyết, các kỹ thuật thực hành, quy tắc, và giá trị của Scrum.

Đồng thời, Scrum Master cũng là người giúp nâng cao hiệu suất làm việc của cả nhóm qua từng Sprint nhằm đảm bảo hoàn thành dự án tốt nhất.

Project Manager là người chịu trách nhiệm chính trong việc đảm nhận toàn bộ quá trình hoạt động của một dự án (tất nhiên là cùng với team của PM đó): từ việc lấy yêu cầu của khách hàng, quản lý được scope, làm estimation, lên kế hoạch, quản lý ngân sách và quản lý nhân sự để đảm bảo dự án luôn đạt được yêu cầu của khách hàng về chất lượng, tiến độ và điều quan trọng nữa là dự án phải có lời.

Đa phần trong các công ty làm về IT (không chỉ ở Việt Nam) đều tồn tại cả 2 vai trò cùng 1 lúc, và nhiều khi do cùng 1 người đảm nhiệm. Nghĩa là 1 người vừa có thể đóng vai trò là Project Manager (PM) trong dự án này và Scrum Master trong dự án khác, phụ thuộc vào tính chất và mô hình của từng dự án.

PM phải kiểm tra và giám sát công việc của các thành viên và nhận diện được các vấn đề phát sinh và rủi ro để có những giải pháp xử lý kịp thời cho dự án. Trong khi đó, vai trò của Scrum Master nhỏ hơn và thiên về điều phối, tổ chức công việc và đảm bảo cho các thành viên (Scrum Member) vận hành theo đúng mô hình Agile.