Công ty bạn có ngủ trưa hay không?

Công ty bạn làm trong ngành gì, và có cho ngủ trưa hay không?

Từ khóa: Quản trị doanh nghiệp

Mình thấy ko quan trọng ngành gì. Mọi ngành hầu như đều có thời gian giải lao và ăn uống. Ngủ trưa thì chỉ cần 15-20 phút thôi, nên ăn xong chợp mắt, hoặc giải lao chợp mặt là xong. Chứ ngủ trưa mà làm nguyên giấc của 2-3h đồng hồ thì hơi quá :D.

Mình làm xây dựng, hầu hết giống giờ hành chính nên thời gian khá dư dả để chợp mặt buổi trửa, nhưng cũng chỉ ngủ nhiều nhất 30 phút. Điều kiện thì có thể ko tốt lắm vì công trình thì coffa làm chiếu, gạch làm gối, nhưng thợ ngủ đc thì mình cũng ngủ tốt thôi :D

Trả lời

Mình thấy ko quan trọng ngành gì. Mọi ngành hầu như đều có thời gian giải lao và ăn uống. Ngủ trưa thì chỉ cần 15-20 phút thôi, nên ăn xong chợp mắt, hoặc giải lao chợp mặt là xong. Chứ ngủ trưa mà làm nguyên giấc của 2-3h đồng hồ thì hơi quá :D.

Mình làm xây dựng, hầu hết giống giờ hành chính nên thời gian khá dư dả để chợp mặt buổi trửa, nhưng cũng chỉ ngủ nhiều nhất 30 phút. Điều kiện thì có thể ko tốt lắm vì công trình thì coffa làm chiếu, gạch làm gối, nhưng thợ ngủ đc thì mình cũng ngủ tốt thôi :D