Công ty bạn đang làm có tài trợ cho bạn đi học không?

  1. Kỹ năng mềm

  2. Quản trị doanh nghiệp

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

,

quản trị doanh nghiệp

Thường các công ty có tài trợ cho CBNV đi học nhưng sẽ là học các chương trình phục vụ cho hoạt động của công ty trực tiếp hơn là nhu cầu cá nhân.

Ví dụ như mời giảng viên về dạy một kĩ năng, chuyên môn nào đó. Còn học MBA, học chuyên ngành chuyên sâu thì vẫn nên là tự cá nhân đầu tư bạn ạ.

Trả lời

Thường các công ty có tài trợ cho CBNV đi học nhưng sẽ là học các chương trình phục vụ cho hoạt động của công ty trực tiếp hơn là nhu cầu cá nhân.

Ví dụ như mời giảng viên về dạy một kĩ năng, chuyên môn nào đó. Còn học MBA, học chuyên ngành chuyên sâu thì vẫn nên là tự cá nhân đầu tư bạn ạ.

Công ty mình có các chương trình hỗ trợ đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài nhưng thường dành cho các trưởng phòng, các anh chị đặc biệt xuất sắc. Mình thì vẫn đang giữ chức "nhân viên quèn" nên chưa có cơ hội đó.

Nhưng văn hóa công ty mình rất tốt. Mình có thể học hỏi từ các anh chị đi trước không chỉ cùng phòng ban mà cả ở các lĩnh vực chuyên môn khác. Điều đó cũng giúp mình mở mang và có cái nhìn toàn diện hơn. Mình cũng thích như vậy hơn.

https://cdn.noron.vn/2022/11/24/van-hoa-doanh-nghiep-1669305523.png

Từ ngày đi làm đến giờ chưa bao giờ được công ty cho đi học, toàn các anh em trong công ty tự dạy nhau.

Không bạn ơi. Mình thấy phần lớn công ty không tài trợ cho việc học trên trường của bạn. Cũng không biết là có công ty nào tài trợ cho điều đó hay không.