Các bạn gợi ý cho mình vài cuốn sách viết về kỹ năng quản lý thời gian với? Đang cần gấp lắm. Thanks?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Trước giờ mình thấy mọi người thường recommend cuốn Tuần làm việc 4 giờ.

Bạn thử thêm cuốn "Sao tôi lại bận rộn thế này" của Burton Valorie xem.

Trả lời

Trước giờ mình thấy mọi người thường recommend cuốn Tuần làm việc 4 giờ.

Bạn thử thêm cuốn "Sao tôi lại bận rộn thế này" của Burton Valorie xem.

Mình muốn nó có để cập đến góc nhìn thời gian dài: giai đoạn tuổi trẻ, quá trình làm việc công tác, toàn bộ cuộc đời.

Thường các bài viết về quản lý thời gian hiện nay đang nói nhiều thời việc quản lý thời gian trong ngắn hạn, vì chúng ta vốn có nhiều kế hoạch ngắn hạn. Nếu bạn có thể plan cuộc đời tốt, biết được từng giai đoạn cần đạt được mục tiêu gì thì còn hiệu quả hơn rất nhiều việc quản lý thời gian trong đoạn ngắn.

Thực sự chỉ có rất rất ít người có khả năng quản lý thời gian tốt đến từng phút, từng ngày nhưng họ vẫn rất thành công. Vì kế hoạch năm hoặc kế hoạch 5 năm, 10 năm của họ tốt là đã rất tốt rồi.

Ngoài ra mình muốn bạn đề cập tới 1 lợi ích khác của quản lý thời gian đó là sự cân bằng trong cuộc sống. Đây là một bật cập lớn của thời đại này. Việc làm việc có kế hoạch và quản lý tốt thời gian giúp chúng ta đạt được nhiều mục tiêu thậm chí trái ngược nhau. Giúp cân bằng giữa công việc, cuộc sống gia đình.

Bạn hãy nói thêm về lợi ích của việc giải trí và nghỉ ngơi. Các sách quản lý thời gian thường khiến người đọc lo lắng cuống cuồng về quỹ thời gian giới hạn của cuộc đời, nên tham làm nhiều thứ, rốt cuộc lại không làm được gì.