Các bạn nghĩ gì về thông tin cậu bé Khôi Nguyên (10 tuổi) đọc hàng trăm cuốn sách lịch sử và đang đọc bộ Lê-nin toàn tập?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Phong cách sống

https://cdn.noron.vn/2021/09/28/757458793889077-1632828676.jpg
Từ khóa: 

khôi nguyên

,

đọc sách

,

sách

,

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

Biết nghĩ gì ngoài thán phục em nó =)) Sách gì chứ sách triết thì chứng tỏ đầu óc cậu này không phải vừa, hi vọng được đầu tư học tập cho thành tài

Trả lời

Biết nghĩ gì ngoài thán phục em nó =)) Sách gì chứ sách triết thì chứng tỏ đầu óc cậu này không phải vừa, hi vọng được đầu tư học tập cho thành tài

Trời siêu quá đến triết mác có 1 quyển mà tui thi lên thi xuống còn tạch :v