Chủ trọ không giảm tiền nhà cho người thuê trong mùa dịch, liệu có thể đánh giá họ vô cảm với thời cuộc được không?

  1. Xã hội

Nhiều người than phiền chuyện chủ trọ không giảm giá tiền phòng, nhưng cá nhân mình nghĩ họ có nhiều lí do. Covid ai cũng khó khăn nhất là những người kinh doanh, họ cũng vì cơm áo gạo tiền, ai cũng có nỗi khổ riêng, thiết nghĩ chúng ta nên thấu hiểu cho nhau thay vì bới móc, kêu than vì lợi ích của riêng mình.

Từ khóa: 

xã hội

Đối với mình thì mình không quan trọng vấn đề này. Nếu được giảm thì mừng, còn không được thì cũng chẳng sao. Việc không giảm tiền nhà cơ bản là không đủ căn cứ để khẳng định họ "vô cảm". Thời buổi đại dịch này mỗi người đều có khó khăn riêng, chúng ta nên đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để hiểu tại sao họ làm vậy.
Trả lời
Đối với mình thì mình không quan trọng vấn đề này. Nếu được giảm thì mừng, còn không được thì cũng chẳng sao. Việc không giảm tiền nhà cơ bản là không đủ căn cứ để khẳng định họ "vô cảm". Thời buổi đại dịch này mỗi người đều có khó khăn riêng, chúng ta nên đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để hiểu tại sao họ làm vậy.

Họ giảm tiền thuê nhà thì lấy tiền đâu mà đóng lãi ngân hàng , trả nợ các kiểu, chi tiêu... Thương người khó đến thân.

Đâu phải cứ là chủ nhà trọ là sẽ không có nợ, lúc nào cũng có nhiều tiền trong nhà đâu. Cũng có lúc người ta kẹt tiền chớ bộ.