Review chi tiết Đạo Mộ Bút Kí

  1. Tâm linh

  2. Sách

Bắt đầu sớm nhất là Tây Vương Mẫu Quốc đã tồn tại từ thời Hoàng Đế. Quốc gia này tôn rắn làm thần để thờ phụng, dùng đầu người để nuôi dưỡng rắn, đàn rắn sống dưới đất của Tây Vương Mẫu Quốc, một khi đất nước xuất hiện chiến tranh, rắn sẽ xông ra giết kẻ thù.

Sự sinh sản của rắn dựa vào sự giao phối của rắn cái với Song Lân Cự Xà, và những con rắn màu gà (dã kê bột tử)trong quá trình sinh sản bám lên người Song Lân Cự Xà phòng ngừa những con rắn cái rơi xuống. Địa vị của Song Lân Cự Xà ở trong Song Lân không bằng dã kê bột tử, nó chỉ là công cụ để rắn mẹ sinh ra đời sau. Cuối cùng rắn mẹ đi vào lăng mộ của Tây Vương Mẫu để trấn giữ lăng mộ.

Vật tổ của Tây Vương Mẫu Quốc là Tam Thanh Điểu, là một thần thú đầu người thân chim. Tây Vương Mẫu là người bắt đầu nghiên cứu trường sinh từ rất sớm, biện pháp bà đạt được là nghiên cứu và chế tạo ra Thi Biệt Đan, nhưng loại biện pháp này có tác dụng phụ, người không chết mà trực tiếp nhảy qua giai đoạn tử vong, bước vào giai đoạn thi biến (biến thành thi thể), biện pháp duy nhất là đi vào Vẫn Ngọc để tránh tác dụng này.

Vẫn Ngọc chính là một mảnh vỡ Vẫn Thạch từ trên trời rơi xuống, mảnh vỡ Vẫn Thạch này ở dưới lòng đất Tây Vương Mẫu, trên khối ngọc này có vô số hang động.

Người thứ hai bắt đầu theo đuổi thuật trường sinh là Chu Mục Vương của thời Tây Chu, ông biết được Tây Vương Mẫu nghiên cứu ra thành quả, thế là phát động chiến tranh, nhưng sau cùng vì có bầy rắn giúp đỡ nên thất bại. Nhưng Chu Mục Vương cũng lấy được thuật trường sinh từ tay Tây Vương Mẫu, lúc còn sống ông chế lại đơn thuốc. Chui vào trong Ngọc Dũng làm từ Vẫn Ngọc.

Ngọc Dũng cứ 500 năm thì lột da trẻ hóa, sau 2000 năm Thi Biệt Vương trong Thi Biệt Đan dưới tác dụng của Vẫn Ngọc sẽ hoàn toàn chết đi, con người sẽ có được trường sinh.

Sau khi Chu Mục Vương chết, lăng mộ của ông là mộ của nhà Tây Chu trong miếu Qua Tử.

Lịch sử Cổ Xá Quốc có thể ngược dòng từ giữa nhà Hạ đến Tây Chu, vật tổ của quốc gia này là rắn mặt người hai thân, di tích văn minh ở Tần Lĩnh. Trong Tần Lĩnh có một cái cây lớn là Thanh Đồng Thụ, hoa văn trên cây toàn bộ là rắn mặt người hai thân. Đường hoa văn chạm khắc đều là rãnh máu, bộ tộc sẽ dùng máu người để cúng tế cái cây này và tin rằng nó là “cây nguyện ước”.

Điều đó là vì cây Thanh Đồng này có khả năng làm cho con người rơi vào ảo giác cực lớn, và cây Thanh Đồng cao hơn 30 mét đã phát huy hết sức mạnh này, có thể hiện thực hóa tiềm thức của con người. Vì vậy nó được xem là “cây nguyện ước”.

Chuông Thanh Đồng Lục Giác cũng là sản phẩm của nước này.

Vì bảo vệ cái cây này, Cổ Xá Quốc đã huấn luyện những con khỉ địa phương trở thành hung thú bảo vệ.

Lịch sử Chiến Quốc khoảng sau Tây Chu 300 năm, Lỗ Thương Vương thời Chiến Quốc cũng theo đuổi trường sinh. Thuộc hạ của ông ấy là Thiết Diện Sinh là một thầy phong thủy và cũng là một quân sư.

Lỗ Thương Vương có một kĩ thuật trộm mộ siêu việt, ông ấy trộm Quỷ Tỷ và chìa khóa từ cung Tây Vương Mẫu. Quỷ Tỷ có thể mở cửa Thanh Đồng, chìa khóa có thể ra lệnh âm binh. Ông ấy lợi dụng hai món bảo vật này dưới sự trợ giúp của Thiết Diện Sinh, trộm mộ khắp nơi và phát hiện ra cửa Thanh Đồng, Vẫn Ngọc, Thi Biệt Đan và bí mật trường sinh.

Vì giữ và truyền lại bí mật trường sinh, Thiết Diện Sinh liền đưa những thứ này đến một nơi, chế thành một cuốn sách lụa Chiến Quốc, trên đó ghi lại đầy đủ 7 nơi, gồm: “miếu Qua Tử, Sa Đầu Tiêu, núi Ngọa Phật, Trường Bạch Sơn, Tiêu Tử Lĩnh, Tháp Mộc Đà, Dương Giác Sơn.”

Sách lụa Chiến Quốc còn ẩn giấu một dãy mật mã kín: “02200059.”

Lỗ Thương Vương vào lúc sắp chết, bởi vì lúc còn sống đạo mộ vô số, sợ mộ của mình cũng bị người khác quật lên, vì thế ông ấy dựa vào sách lụa Chiến Quốc thiết kế một quan tài ảo “Thất Tinh Nghi Quan”.

Ông ấy xây Thất Tinh Lỗ Vương Cung trên mộ của Chu Mục Vương ở Tây Chu, lấy Quỷ Tỷ với chìa khóa làm đồ an táng, lợi dụng năng lực sinh ảo giác của cây Thanh Đồng, chế tạo ra một cái mặt nạ hồ li bảo vệ đồ an táng.

Sau đó đưa thi thể của Chu Mục Vương ra khỏi Ngọc Dũng, để thuộc hạ là Thiết Diện Sinh thay mình chui vào. Và để thi thể chân chính của mình ở một nơi khác là: Dương Giác Sơn.

Thuật trường sinh mà Lỗ Thương Vương sử dụng là phương pháp Thi Biệt Đan. Lúc còn sống ông ấy phục dựng lại viên thuốc, nằm trên giường làm từ Vẫn Ngọc, đeo một cái vòng ngọc bích quanh cổ để ngăn xác chết thay đổi, trên tay mang một cái nhẫn. Đây là bằng chứng cho thấy ông ấy từng giữ Quỷ Tỷ.

“Thất Tinh Nghi Quan” của Thất Tinh Lỗ Vương Cung chính là ám thị kẻ trộm mộ, thi thể chân chính của ông ấy không ở miếu Qua Tử, mà nó ở một trong bảy địa điểm ở trên sách lụa Chiến Quốc.

Nhưng vì Chu Mục Vương không được lấy ra khỏi Ngọc Vẫn đúng thời điểm mà bị biến thành huyết thi.

Lịch sử Đông Hạ Quốc khoảng sau Tây Chu 2000 năm, sau khi thất bại ở trận chiến với người Nội Mông, lùi đến sâu trong Trường Bạch Sơn, và giữ bí mật quyền lực chính trị của mình.

Dưới Trường Bạch Sơn là một cánh cửa Thanh Đồng và cùng loại với cây Thanh Đồng nên cũng có khả năng gây ảo giác. Mà cửa Thanh Đồng rất lớn, và cũng dày nặng không gì sánh được, vượt xa năng lực của cây Thanh Đồng. Vì thế so với năng lực “vật chất hóa” còn mạnh mẽ gấp trăm nghìn lần, được gọi là “Chung Cực”, Chung Cực của vạn vật. Đây cũng là ý nghĩa bao hàm của khái niệm “Chung Cực”.

Đông Hạ Quốc tôn sùng Bách Túc Trùng, quan tài của Vạn Nô Vương là “Cửu Long Đài Thi Quan”-( quan tài 9 con rồng giơ lên), “Cửu Long” chính là chín con Bách Túc Trùng khổng lồ, cũng chính là con rết khổng lồ.

Tộc Nữ Chân cũng truy cầu trường sinh, họ lợi dụng Chung Cực sau cánh cửa Thanh Đồng, nghiên cứu ra trường sinh thuật của “hệ thống cộng sinh”. Vua của Đông Hạ Quốc là Vạn Nô Vương, chính là người trèo ra sau cánh cửa Thanh Đồng và cộng sinh thân thể với bọ cạp. Bà ấy là một quái vật 12 tay và đạt được trường sinh, và Vạn Nô Vương là một nữ đế.

Vì bảo vệ Thanh Đồng môn, người Nữ Chân lợi dụng Tam Thanh Điểu, và con khỉ của Cổ Xá Quốc, nghiên cứu ra hệ thống cộng sinh giữa Tam Thanh Điểu với Hầu Tử - chim mặt người, dùng để bảo vệ cửa Thanh Đồng.

Và hiện tượng này, cũng tỏ rõ Tây Vương Mẫu Quốc, Cổ Xá Quốc, Đông Hạ Quốc thậm chí bao gồm cả người Trương gia của cửa Thanh Đồng, giữa bốn tộc này có nguồn gốc gắn bó chặt chẽ với nhau, rất có thể thuộc cùng một gia tộc, và là tàn tích của sự chia cắt từ một gia tộc.

Uông Tàng Hải triều Minh, cũng là một bậc thầy phong thủy, còn là một kẻ trộm mộ. Người Nữ Chân xem trọng thuật phong thủy. Ông ta bị bắt lại để xây dựng Hoàng lăng Đông Hạ Quốc, cũng chính là Vân Đỉnh Thiên Cung.

Lúc Uông Tàng Hải xây dựng đã ngoài ý muốn bắt gặp quá trình cha truyền con nối của Vạn Nô Vương, biết được bí mật cửa Thanh Đồng. Vào lúc ông ta định nghiên cứu hàng loạt thì gặp phải sự can thiệp của người Trương gia, cũng vì thế mà xảy ra mâu thuẫn hai nhà Trương Uông.

Vì hoàn thiện trường sinh thuật của cửa Thanh Đồng, Uông Tàng Hải đi khắp nơi khảo sát, cuối cùng phát hiện sự tồn tại của sách lụa Chiến Quốc, biết được Vẫn Ngọc và bí mật trường sinh. Sau khi quen biết ở Vân Đỉnh Thiên Cung, Uông Tàng Hải tháp tùng hoàng đế đi ngoại giao đến Tháp Mộc Đà, cầu thuật trường sinh của Tây Vương Mẫu, và thành công lấy được phương pháp trường sinh bằng Thi Biệt Vương.

Vì để chỉ dẫn thế hệ sau tìm kiếm thuật trường sinh và tìm ra “Chung Cực”, Uông Tàng Hải đã nghĩ ra một kế hoạch dài hạn.

Ông ta đem bí mật liên quan đến cửa Thanh Đồng khắc lên ba con Xà Mi Đồng Ngư, phân biệt ở ba địa điểm ghi trong sách lụa Chiến Quốc: “miếu Qua Tử, đá ngầm Sa Đầu, núi Ngọa Phật.”

Ba núi này cùng với núi Trường Bạch vừa hay hợp thành Long mạch, mà núi Trường Bạch ở vị trí đầu. Uông Tàng Hải sử dụng thuật phong thủy của mình chỉ dẫn đời sau, núi Trường Bạch là chìa khóa mấu chốt.

Trong Thất Tinh Lỗ Vương Cung ở miếu Qua Tử, Uông Tàng Hải đổi Quỷ Tỷ thành Xà Mi Đồng Ngư, trong Tháp Mộc của Thiên Quan Tự nằm ở Ngọa Phật Lĩnh, ông cũng thay xương Xá Lợi bằng Xà Mi Đồng Ngư.

Vì Uông Tàng Hải đã giải được mật mã của sách lụa Chiến Quốc, nên ông đã dùng 0200059 làm mật mã hộp đựng Xà Mi Đồng Ngư.

Sau này ông sử dụng kĩ thuật trộm mộ của mình nâng xác của Vạn Nô Vương trong quan tài Cửu Long Đài ra và thay bằng xác nam.

Người đó là người Uông gia mà ông dùng để thử nghiệm năng lực trường sinh của cửa Thanh Đồng, và thành công trở thành Vạn Nô Vương. Chỉ cần tương lai có người vào Vân Đỉnh Thiên Cung để trộm mộ, thi thể nam này có thể thay người Uông gia vào cửa Thanh Đồng, lấy lại sức mạnh của cửa Thanh Đồng.

Uông Tàng Hải xây mộ mình ở Sa Đầu Tiêu, cũng chính là mộ dưới biển Tây Sa, và đổi với xác nữ Vạn Nô Vương, cùng với Quỷ Tỷ, đều giấu ở mộ dưới đáy biển. Đồng thời thiết kế mô hình cung điện của Vân Đỉnh Thiên Cung chỉ dẫn đời sau đi núi Trường Bạch.

Cuối cùng Uông Tàng Hải làm ra bốn viên Thi Biệt Đan, cùng với sách lụa Chiến Quốc đặt ở Trường Sa Tiêu Tử Lĩnh.

Từ khóa: 

tâm linh

,

sách

"Bách Túc Trùng" phải là con rết chứ nhỉ?

Trả lời

"Bách Túc Trùng" phải là con rết chứ nhỉ?

Truyện này có phần nào có con giun hay j đó đại loại vậy mà có đầu là trẻ em sơ sinh ko nhỉ, đọc 3 bộ truyện giống vậy giờ ko nhớ nó nằm ở truyện nào luôn