Các bạn nghĩ như thế nào về thí nghiệm “thiên đường chuột”

  1. Tình dục

  2. Văn hóa

  3. Khoa học

  4. Xã hội

  5. Tư duy

Nhà nghiên cứu hành vi John Calhoun vào những năm 1960 đã thiết lập một thí nghiệm ấn tượng tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Hoa Kỳ; Calhoun đưa ra sự tương đồng giữa xã hội loài chuột và xã hội loài người, và dựa trên sự tương đồng này, ông đã cố gắng dự đoán tương lai cho toàn nhân loại. Để làm được điều này, nhà khoa học đã tạo ra cái gọi là “thiên đường” cho loài chuột bạch…
  
Mình thấy xã hội ngày nay đang đi theo hướng thí nghiệm mà nhà nghiên cứu này đã làm. Đường link về bài nghiên cứu mình để ở đây: 
Loài người học được gì sau thí nghiệm “thiên đường chuột” | txnam.net txnam.net

 

Từ khóa: 

tình dục

,

văn hóa

,

khoa học

,

xã hội

,

tư duy