Hôm qua khi cô giáo dạy ở lớp của tôi bảo học bù vào tuần sau, tôi đã lỡ nói với cô rằng tôi bận học thêm vào hôm đó và cô tôi có vẻ khó chịu và tức giận. Tôi nên làm gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Giúp tôi vớii :(((((((

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Dựa vào dấu hiệu nào mà bạn nghĩ cô của bạn đang khó chịu và tức giận vậy?

Trả lời

Dựa vào dấu hiệu nào mà bạn nghĩ cô của bạn đang khó chịu và tức giận vậy?