Các shark trên Shark Tank Việt Nam có phải là cá mập thật?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

sharktank

,

sharktankvietnam

,

hỏi xoáy đáp hay

Họ thật sự là những con cá mập

trên thương trường kinh doanh

Trả lời

Họ thật sự là những con cá mập

trên thương trường kinh doanh