Có phải cứ tranh cãi giỏi thì phản biện sẽ giỏi?

  1. Kỹ năng mềm

Mình thấy nhiều người bình thường tranh cãi rất giỏi, có thể đưa ra muôn vàn lý lẽ để cãi thắng cho bằng được. Nhưng đôi khi trong lúc làm việc, lại chẳng có khả năng đưa ra một lời phản biện nào.

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Mình không nghĩ như vậy bạn ạ. Tranh cãi và phản biện là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Lâu nay nhiều người vẫn nhầm tưởng phản biện đồng nghĩa là phản đối, phản bác, là phủ định ý kiến của người khác, chỉ ra cái sai và chứng minh ý kiến của mình là đúng. Đó cũng là một dạng của tranh cãi, lấn lướt ý kiến của người khác và giành phần thắng về mình). Nhưng mình thì nghĩ phản biện theo một nghĩa khác. Phản biện là đào sâu hơn để hiểu đúng bản chất của vấn đề và kết thúc cuộc nói chuyện đó cả 2 đều cảm thấy vui vẻ vì đã có nhiều góc nhìn khác nhau về cùng 1 vấn đề (nguyên tắc win - win trong giao tiếp). Hơn nữa người tranh cãi đôi khi là người lấn lướt người khác bằng sự ương bướng, cãi cùn, lấy thế chủ động, nhiều lời, to tiếng thắng thế. Còn người phản biện học có kiến thức, có sự hiểu biết và đào sâu vấn đề một cách rõ ràng, có căn cứ tạo ra sự thuyết phục người khác. Vì vậy, để có thể trở thành người phản biện giỏi bạn cần phải có kiến thức sâu rộng, nhìn vấn đề ở nhiều góc cạnh khác nhau và có quan điểm, lập trường.

Trả lời

Mình không nghĩ như vậy bạn ạ. Tranh cãi và phản biện là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Lâu nay nhiều người vẫn nhầm tưởng phản biện đồng nghĩa là phản đối, phản bác, là phủ định ý kiến của người khác, chỉ ra cái sai và chứng minh ý kiến của mình là đúng. Đó cũng là một dạng của tranh cãi, lấn lướt ý kiến của người khác và giành phần thắng về mình). Nhưng mình thì nghĩ phản biện theo một nghĩa khác. Phản biện là đào sâu hơn để hiểu đúng bản chất của vấn đề và kết thúc cuộc nói chuyện đó cả 2 đều cảm thấy vui vẻ vì đã có nhiều góc nhìn khác nhau về cùng 1 vấn đề (nguyên tắc win - win trong giao tiếp). Hơn nữa người tranh cãi đôi khi là người lấn lướt người khác bằng sự ương bướng, cãi cùn, lấy thế chủ động, nhiều lời, to tiếng thắng thế. Còn người phản biện học có kiến thức, có sự hiểu biết và đào sâu vấn đề một cách rõ ràng, có căn cứ tạo ra sự thuyết phục người khác. Vì vậy, để có thể trở thành người phản biện giỏi bạn cần phải có kiến thức sâu rộng, nhìn vấn đề ở nhiều góc cạnh khác nhau và có quan điểm, lập trường.

Tranh cãi giỏi thì mấy cô mấy bác ở chợ là đỉnh cao rồi, vậy theo bạn thì họ có phải là người phản biện giỏi không? Tranh cãi và phản biện nó đã khác nhau ở mặt ngữ nghĩa và cái tầm rồi :))

Trư ko nghĩ vậy,tranh cãi giỏi chưa chắc đã phản biện giỏi vì phản biện giỏi đòi hỏi người đó có kiến thức sâu về lĩnh vực đó còn tranh cãi giỏi đôi khi chỉ là bạn cố gắng bảo vệ quan điểm của mình thôi.

Chào bạn, mình nghĩ tranh cãi giỏi là giỏi ở nơi giành giật, bon chen. Còn phản biện hay là hay ở chỗ có thiện chí và đóng góp tích cực.

Tranh cãi thì không loại trừ việc nói to, nói tục. Còn phản biện thì không cần phải nói to, nói tục.

Chúc bạn sáng suốt.