1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Các thủ tục cần thiết để mở 01 cửa hàng trà sữa Dingtea?

Từ khóa: kinh doanh và khởi nghiệp

Theo mình hiểu thì mô hình của các quán trà sữa như Dingtea là mô hình nhượng quyền. Nên để mở cửa hàng đó thì mình nghĩ trước tiên bạn tìm hiểu về các thủ tục và yêu cầu nhượng quyền của thương hiệu mà bạn quan tâm. Bài báo bên dưới mình thấy có những hướng dẫn khá chi tiết.

Liên quan đến DingTea, mình thấy có 2 việc bạn cần phải làm đó là hiểu chi phí & những yêu cầu về nhượng quyền của thương hiệu này. Thứ hai bạn cần phải tìm được location đủ tốt.

Theo Cafebiz thì phí nhượng quyền cho Dingtea: 

Phí nhượng quyền(*): 20.000 USD (dùng vĩnh viễn cho 1 cửa hàng)

- Phí quản lý thương hiệu: 100 USD/tháng

- Chi phí nguyên liệu (bắt buộc lấy của DingTea): khoảng 20.000 – 30.000 USD/3 tháng

- Chi phí máy móc, thiết bị pha chế: 100 - 200 triệu đồng

- Các khoản chi phí khác như mặt bằng, sửa chữa – thiết kế… : 440 triệu – 1 tỷ đồng.

- Nhân công: 200 – 500 triệu đồng/năm tùy quy mô và khu vực

Trả lời

Theo mình hiểu thì mô hình của các quán trà sữa như Dingtea là mô hình nhượng quyền. Nên để mở cửa hàng đó thì mình nghĩ trước tiên bạn tìm hiểu về các thủ tục và yêu cầu nhượng quyền của thương hiệu mà bạn quan tâm. Bài báo bên dưới mình thấy có những hướng dẫn khá chi tiết.

Liên quan đến DingTea, mình thấy có 2 việc bạn cần phải làm đó là hiểu chi phí & những yêu cầu về nhượng quyền của thương hiệu này. Thứ hai bạn cần phải tìm được location đủ tốt.

Theo Cafebiz thì phí nhượng quyền cho Dingtea: 

Phí nhượng quyền(*): 20.000 USD (dùng vĩnh viễn cho 1 cửa hàng)

- Phí quản lý thương hiệu: 100 USD/tháng

- Chi phí nguyên liệu (bắt buộc lấy của DingTea): khoảng 20.000 – 30.000 USD/3 tháng

- Chi phí máy móc, thiết bị pha chế: 100 - 200 triệu đồng

- Các khoản chi phí khác như mặt bằng, sửa chữa – thiết kế… : 440 triệu – 1 tỷ đồng.

- Nhân công: 200 – 500 triệu đồng/năm tùy quy mô và khu vực